Wij zijn boos! Handen af van de Gastouderopvang! Wij zijn boos! Handen af van de Gastouderopvang! Vol verbazing volgen wij de ontwikkelingen van de overheid om vanaf 2023 de maximale Kinderopvangtoeslag voor Gastouderopvang te verlagen met € 0,15 cent per uur per kind. Terwijl alles duurder wordt en de Gastouderopvang heeft een enorme positieve ontwikkeling […]

Wij zijn boos! Handen af van de Gastouderopvang!

Wij zijn boos! Handen af van de Gastouderopvang! Vol verbazing volgen wij de ontwikkelingen van de overheid om vanaf 2023 de maximale Kinderopvangtoeslag voor Gastouderopvang te verlagen met € 0,15 cent per uur per kind. Terwijl alles duurder wordt en de Gastouderopvang heeft een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt waarbij de nadruk nog meer op de kwaliteit is komen te liggen. Dit kan niet zonder al die lieve ouders die hun kinderen naar een Gastouder brengen en hiervoor betalen.

Deze verlaging van de maximum uurprijs voor gastouderopvang met 15 cent is een klap in het gezicht van gastouders, gastouderbureaus en ouders. ‘Onbegrijpelijk’, vindt stichting Nysa. ‘Deze mooie vorm van opvang dient voor iedereen toegankelijk te zijn én te blijven.’

Achter én voor de schermen zet Nysa zich, samen met partners in de gastouderopvang, in voor de kwaliteit, toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de gastouderopvang. Maar het voorgenomen besluit van het kabinet om de maximum uurprijs (de maximale vergoeding voor kinderopvang via de kinderopvangtoeslag) van gastouderopvang te verlagen met 15 cent, draagt daar niet aan bij, stelt Gabriëlla Wijnberg van stichting Nysa.

6,4 miljoen voor toezicht

Eerder al werd bekendgemaakt dat er 6,4 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de intensivering van het toezicht in de gastouderopvang. Dat geld wordt vrijgemaakt uit de pot die beschikbaar is voor kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang. Een besluit dat niet uit te leggen is aan de Gastouderbranche, vindt Nysa. ‘De huidige uurtarieven zijn vaak al niet kostendekkend en met deze verlaging wordt gastouderopvang voor steeds meer ouders minder toegankelijk. De ouders die gebruik maken van deze mooie vorm van opvang krijgen de rekening gepresenteerd.’

Ouders met lage inkomens het hardst geraakt

Volgens Nysa worden de ouders met lage inkomens, net als bij het voorgenomen besluit om kinderopvang vrijwel gratis te maken, het hardst geraakt met deze verlaging, wanneer ouders vanaf 1 januari 2023 te maken krijgen met een (hogere) eigen bijdrage voor de gastouderopvang. ‘Deze mooie vorm van opvang dient voor iedereen toegankelijk te zijn en te blijven. Ouders dienen een vrije keuze te hebben om voor deze vorm van kinderopvang te kiezen.’

Daarom actie nodig! Doe mee en voer actie. 

‘Keuze ouders wordt gestuurd’

Nysa stelt dat die toegankelijkheid in het geding komt, omdat de overheid met deze maatregel de vrije keuze van de ouders financieel stuurt. ‘Het toeslagenstelsel gaat vanaf 01-01-2023 de vrije keuze van de ouders inperken en dit kan en mag nooit de bedoeling zijn van dit stelsel.’

Brief directie Kinderopvang

In een brief aan de directie Kinderopvang, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schrijft Nysa onder meer:

“Sinds 2021 staat de gastouderopvang echt op de agenda waarbij de komende tijd extra aandacht wordt besteed aan onder andere het verbeteren van de kwaliteit van de gastouderopvang. Uit de interviewsessie met het Ministerie SZW van 15 september 2021 komt naar voren dat de gastouder graag gezien wil worden als een professional. Dit is niet de boodschap die met de verlaging van het max. uurtarief per 2023 afgegeven wordt aan deze gastouders.

Het huidige max. uurtarief KOT is momenteel niet kostendekkend. Het uurtarief, welke in rekening gebracht wordt bij ouders bestaat uit de bureaukosten van het gastouderbureau alsmede het uurtarief van de gastouder. De indexatie voor 2022 beslaat 0,51% maar de gemiddelde inflatie in 2021 bedroeg 2,7%.

Met een indexatie van 0,51% en de stijgende kosten van de gastouders maar ook gastouderbureaus (denk hierbij aan zelftesten die continue gebruikt worden maar ook aan de stijging van de kosten van elektra en gas) wordt er al ingeteerd op de omzet en houdt men netto steeds minder over.

De tarieven van de gastouder en gastouderbureaus zullen dus niet naar beneden gaan met als gevolg dat de ouders geconfronteerd gaan worden met een (hogere) eigen bijdrage. Als ouders dan een rekensom gaan maken zal het in meer dan 50% van de gevallen goedkoper zijn om over te stappen naar een KDV en/of BSO. Nysa is van mening dat dit geen goede ontwikkeling is, de gastouderopvang maar ook ouders worden hierdoor benadeeld. De toegankelijkheid van de gastouderopvang wordt hiermee verkleind voor ouders.”

Lees hier het belang van Gastouderopvang voor uw kind.

Maatregel niet doorvoeren

Nysa verzoekt SZW dringend om de maatregel niet door te voeren en om te kijken naar de mogelijkheid om de maximale uurtarieven van alle kinderopvangvormen met 1 cent te verlagen (zie de beargumentatie daarvoor in de brief van Nysa aan de Directie Kinderopvang).

Lees hier: ‘wordt er een nieuwe toeslagenaffaire geboren’? Die kans zit er natuurlijk dik in. Je kunt immers geen andere uitkomsten verwachten als de verantwoordelijken nog steeds in de kamer zetelen.

Internetconsultatie

Nysa roept landelijk gastouders, gastouderbureaus en ouders op om te reageren op de internetconsultatie. Via een internetconsultatie informeert de overheid over wetgeving die in voorbereiding is en kan men suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren.

Op moment van schrijven zijn er al ruim 200 reacties op het voorgenomen Besluit kinderopvangtoeslag 2023. Reageren? Dat kan. Ga naar de internetconsultatie >>

BMK vindt besluit ‘onbegrijpelijk’

De BMK vindt het onbegrijpelijk dat de kosten die horen bij de keuze om het toezicht van de GGD te intensiveren, worden verhaald op ouders. ‘Doordat de eigen bijdrage voor ouders hoger wordt, wordt gastouderopvang dus duurder en minder toegankelijk. Deze keuze is hoogst opmerkelijk in een tijd dat kinderopvang straks 95 procent en op termijn 100 procent door de overheid wordt bekostigd. Gastouderopvang wordt onder meer in hoge mate afgenomen door medewerkers in de zorg (vanwege de flexibele tijden), maar ook door opvoeders met een minder hoog inkomen. Twee doelgroepen die absoluut niet méér belast moeten worden. Het is een keuze waar geen draagvlak voor bestaat in de sector en zeker niet onder maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Wij begrijpen en ondersteunen de keuze om het toezicht te verbeteren, maar zijn van mening dat de overheid dan ook boter bij de vis moet doen en hier €6,4 miljoen extra voor moet uittrekken, in plaats van de ouders de dupe te laten zijn.’

Lees hier het artikel: ‘Wil de overheid van de Gastouderopvang af’?

Reacties Facebook

Eerder al meldden we het voorgenomen besluit om de maximum uurprijs voor gastouderopvang met 15 cent te verlagen. Enkele reacties die we daarop kregen via Facebook:

  • Laura: ‘Wat een vreselijk slecht idee! Dit zal de gastouderopvang niet ten goede komen. Kosten voor de bureaus (die het toezicht moeten gaan vormgeven) worden hoger! Terwijl dit juist het stukje is waar veel ouders op bezuinigen (de verschillen in kosten tussen bureaus zijn ook enorm groot!), want ouders zien weinig van wat een bureau doet. Zij zien wat de gastouder doet, en terecht!
   Alleen de kosten zullen ergens vandaan moeten komen. Al met al wordt de gastouderopvang duurder, en dus minder gunstig voor ouders.’
  • Linda: ‘Hoe ziet de overheid dit voor zich? Weer onderscheid tussen rijk en arm?
   De kinderopvang kan niet eens alle kinderen opvangen van alle gastouders. En voor sommige kinderen is dit niet haalbaar. Zoveel verschillende gezichten en grotere groepen.
   Vergeten jullie niet dat er een tekort is aan pedagogisch medewerkers? De meeste gastouders kunnen en willen niet terug de kinderopvang in. Hoe gaan jullie dit oplossen?’
  • Wilma: ‘Ze hebben geen hoge pet op van ons, dat vind ik erg. Want vele van ons nemen dit vak heel serieus. En blijven leren. Er zijn gastouders met goede opleiding die in kdv gewerkt hebben. Voor sommige kinderen is kleinschalig beter dan de groepen bij kdv. We mogen er maar 6 en ik zit er soms onder. Wat voor sommigen juist heel fijn is.’
  • Marjolein: ‘Ik ben na 5 jaar gestopt als gastouder omdat het financieel extreem krap was… en dan gaan ze het nog moeilijker maken voor de dappere, echt nodige gastouders! Beetje respectloos.’
  • Brenda: ‘Er is een zwaar tekort in de kinderopvang. Baby’s kunnen nergens geplaatst worden en er zijn wachtlijsten. Gastouders hebben zoveel meerwaarde voor veel kinderen en ouders. Flexibiliteit, vast gezicht, kleinschalig, optimaal kunnen ontwikkelen en zich sneller veilig en vertrouwd voelen.
   Daarnaast zijn er zulke professionele gastouders.
   Zelf ben ik ook echt blij met mijn aparte ruimte en aparte speeltuin en nieuwe duobedden. Ik blijf investeren en mezelf ontwikkelen. Heb al zoveel cursussen gevolgd waaronder autisme, kindercoach, ikk babyscholing, vve… Het heeft zoveel voordelen en wordt ook steeds meer een keus van de ouders. Die keus willen jullie ze nu ontnemen.’

   Wij zijn boos! Handen af van de Gastouderopvang! Wij roepen iedereen op om tegen dit voorstel te ageren en middels een brief/poster jouw stem te laten horen!

   Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Stichting Nysa; Afbeelding: Brother photo created by drobotdean – www.freepik.com