Werkelijke uurprijs gastouder flink hoger dan maximale uurvergoeding overheid De werkelijke uurprijs van gastouders ligt op 9,62 euro, blijkt uit het kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy. Dat is een flink stuk hoger dan de maximale vergoeding vanuit de overheid: 6,85 euro. Dit verschil is te groot, vinden Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Nysa. De gastouderopvang is de […]

Werkelijke uurprijs gastouder flink hoger dan maximale uurvergoeding overheid

De werkelijke uurprijs van gastouders ligt op 9,62 euro, blijkt uit het kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy. Dat is een flink stuk hoger dan de maximale vergoeding vanuit de overheid: 6,85 euro. Dit verschil is te groot, vinden Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Nysa.

De gastouderopvang is de afgelopen tijd veel in het nieuws. Niet alleen stoppen veel gastouders met het vak, ook worden de kwaliteitseisen voor gastouders verder aangescherpt, maakte minister Karien van Gennip (SZW) onlangs bekend. Tel daarbij de uitspraak van rechtbank Rotterdam dat speeltoestellen van gastouders onder het WAS vallen op, en je kunt je afvragen welke gastouder niet ontmoedigd wordt door dit beleid.

Werkelijke uurprijs gastouder: 9,62 euro

Een van de redenen dat gastouders stoppen, is de relatief lager uurvergoeding voor gastouderopvang. Waar in 2023 voor de dagopvang de maximale uurprijs van de overheid op 9,12 euro staat en voor de buitenschoolse opvang 7,85 euro, is dat voor gastouderopvang slechts 6,85 euro per uur. AYIT Consultancy heeft – in opdracht van de BK – berekend dat de werkelijke uurprijs op 9,62 euro ligt. Daarin zijn alle kosten meegenomen die een gastouder heeft, waaronder kosten voor huisvesting en activiteiten en verzorging. Ook is er rekening gehouden met het feit dat gastouders soms ook hun eigen kinderen opvangen en zo, vanwege het maximaal aantal kinderen dat de gastouder mag opvangen, minder inkomsten hebben.

BK

De BK meldt dat gastouders aan de bel trekken en aangeven dat ze gedwongen worden te stoppen door de relatief lage uurvergoeding. ‘Aan het realiseren van goede kwaliteit hangt ook een prijskaartje’, stelt Bijlsma. ‘Kennelijk is de overheid niet bereid om die te betalen. Gastouderopvang is een unieke en onvervangbare vorm van kinderopvang die juist ouders bedient met onregelmatige diensten of in dunbevolkte gebieden zit waar zelfs geen school meer te vinden is. Het risico om nog eens 50.000 van dit soort cruciale plekken te verliezen kunnen we absoluut niet nemen.’

Lees hier ons vorige bericht: ‘Voorlopig uurtarief kinderopvangtoeslag 2024 bekend’. 

Nysa

Nysa, de brancheorganisatie voor gastouders, stelt dat in de berekening van AYIT Consultancy nog geen rekening is gehouden met de uitspraak dat speeltoestellen van gastouders onder het WAS vallen. ‘Waarbij menig gastouder hoge kosten in het voorzicht heeft om de juiste speeltoestellen aan te schaffen en te laten keuren, alsmede de aangekondigde verbetermaatregelen voor 2025.’ Nysa is dan ook van mening dat het maximale uurtarief voor de gastouderopvang boven de 10,50 euro uit dient te komen. ‘Op deze wijze kan een gastouder, net als een normale zzp’er, een redelijk inkomen vergaren om van te leven. Het lage, niet reële, uurtarief heeft als direct gevolg dat er steeds meer gastouders zijn die stoppen. Dit komt de toegankelijkheid van de gastouderopvang niet ten goede.’

Debat kinderopvang

De Tweede Kamer debatteert woensdag 7 juni over de toekomst van de kinderopvang in Nederland. ‘De BK vraagt samen met duizenden gastouders de Tweede Kamer en minister Van Gennip de ogen te openen voor dit financiële gat dat ouders en kinderen direct gaan merken wanneer gastouders de komende maanden besluiten hun
voordeur te sluiten.’

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Image by karlyukav on Freepik