Week tegen pesten 2023 ‘Elke dag opnieuw doe jij je best toch wordt je keer op keer gepest. Het doet zo’n pijn elke keer krijgen ze je weer klein.  Je zou willen dat je de oorzaak kon vinden,  dan maakte je misschien wel vrienden maar je bent niet zoals zij daarom hoor je er niet […]

Week tegen pesten 2023

‘Elke dag opnieuw doe jij je best

toch wordt je keer op keer gepest.

Het doet zo’n pijn

elke keer krijgen ze je weer klein. 

Je zou willen dat je de oorzaak kon vinden, 

dan maakte je misschien wel vrienden

maar je bent niet zoals zij

daarom hoor je er niet bij’

Van 25 t/m 29 september is het weer de Week tegen Pesten. En dat is helaas nog steeds hard nodig. Niet alleen is er aandacht voor dit thema op scholen, ook op de bso komt pesten helaas regelmatig voor. Wil je actief aan de slag met de Week tegen Pesten? Wij tippen je gratis lesmateriaal én leggen uit hoe je hier een succesvolle week van maakt.

Het landelijke thema van de Stichting School en Veiligheid voor de Week tegen Pesten is dit jaar: ‘Goed voor elkaar!’. Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten sluit aan bij dit landelijke thema met een eigen gratis (!) lespakket. Het zit boordevol werkvormen, tips en tools om direct aan de slag te gaan. Met het pakket zet je kinderen en jongeren op een speelse manier in de actieve leermodus en werk je aan bewustwording van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen. Daarnaast geeft het kenniscentrum vanuit hun visie waardevolle achtergrondinformatie over het thema ‘Goed voor Elkaar’, groepsdynamiek en de Gouden Weken. Het lespakket kan zowel op school als in de kinderopvang en op (sport)verenigingen gebruikt worden. Dus ook op de bso!

Download het gratis lespakket voor de bso hier >>

Tips voor een succesvolle Week tegen Pesten

Om van de week een succes te maken is het zaak om iedereen hierin mee te krijgen. Zorg daarom dat je een werk- of projectgroep Week tegen Pesten maakt. Door een project- of werkgroep samen te stellen, die bestaat uit verschillende professionals die zich bezighouden met de verschillende doelgroepen in de organisatie, kom je tot een sterk plan van aanpak. Het is hierin erg belangrijk dat de werkgroep het belang van deze week inziet en deze weet over te brengen aan alle pedagogisch professionals binnen de organisatie. Bespreek welke activiteiten gedaan worden tijdens deze week en zorg dat alle groepen deze activiteiten doen. Doe geen suggesties voor de pedagogisch medewerkers, want dat is te vrijblijvend, maar maak een planning met wanneer welke activiteit gedaan wordt.

Zichtbaarheid en communicatie

In de aanloop naar de Week Tegen Pesten zul je zichtbaar moeten maken voor kinderen, ouders en professionals dat de organisatie tegen pesten is en aandacht heeft voor deze week. Daarmee verspreid je een aantal belangrijke boodschappen: wij vinden pesten niet oké, we spannen ons in om pesten tegen te gaan en wij investeren in de positieve omgang met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld gratis posters bestellen. Communiceer de week ook naar ouders toe, zodat zij op de hoogte zijn van de Week tegen Pesten. Zo neem je ze hierin mee. Ook kun je suggesties doen om thuis over deze week na te praten.

Heb je een kinderraad op de bso? Schakel deze dan ook in. Door kinderen te betrekken kun je de activiteiten in de week heel goed afstemmen op de doelgroep. Kinderen zijn heel verschillend, de voorkeur voor activiteiten ook. Daardoor zit er bijna altijd iets bij dat de doelgroep aanspreekt.

Reflecteer

Een activiteit is pas echt zinvol als je deze combineert met reflectie. Juist via de reflectie ontstaan de inzichten en motivatie om positief gedrag in de omgang met elkaar vast te houden of verder te ontwikkelen. Stel na een opdracht reflecterende vragen zoals: Wat kan lastig zijn voor jezelf als je verschilt van een ander of anderen in een groep? Hoe kun je ‘goed voor elkaar’ zijn in een groep met verschillen? Wat doe of zeg je dan? En wat juist niet? Wat voor afspraken kun je met elkaar maken? Zorg ook dat kinderen weten bij wie ze om hulp kunnen vragen als ze gepest worden.

Deze tips zijn afkomstig van Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Meer tips? Lees eens dit artikel op kenniscentrumomgaanmetpesten.nl.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Image by master1305 on Freepik