Wanneer spreek je van kindermishandeling? Wanneer spreek je van kindermishandeling? Mishandeling en verwaarlozing bij kinderen wordt veel vaker gemist dan gedacht. Bij ziekenhuisopnames van ernstig gewonde kinderen onder de 5 jaar was er bij 41 procent sprake van kindermishandeling, blijkt uit onderzoek. ‘Het is noodzakelijk dat je de afwegingen over een vermoeden van kindermishandeling samen […]

Wanneer spreek je van kindermishandeling?

Wanneer spreek je van kindermishandeling? Mishandeling en verwaarlozing bij kinderen wordt veel vaker gemist dan gedacht. Bij ziekenhuisopnames van ernstig gewonde kinderen onder de 5 jaar was er bij 41 procent sprake van kindermishandeling, blijkt uit onderzoek. ‘Het is noodzakelijk dat je de afwegingen over een vermoeden van kindermishandeling samen met anderen maakt.’

Professionals zijn aan zet. Daar kun je niet omheen. Als professional in de kinderopvang maak je vaak heel veel kinderen mee. Maar wat doe je als je een vermoeden hebt van kindermishandeling of verwaarlozing? Dan is het belangrijk (zelfs verplicht) dat de stappen uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld worden gevolgd.

Meldcode kindermishandeling

Het protocol bestaat uit 3 routes voor 3 verschillende situaties:

  1. Als er een vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie
  2. Bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door een medewerker
  3. Bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Signalen kindermishandeling

Wanneer spreek je van kindermishandeling? Dat het van ongekend belang is dat pedagogisch professionals kindermishandeling of verwaarlozing (op tijd) signaleren, bewijst het onderzoek naar signalen van mishandeling van kinderarts en chirurg Marie-Louise Loos. Zij bekeek voor haar onderzoek onder andere de ziekenhuisdossiers van ernstig gewonde kinderen die tussen 2010 en 2015 bij Nederlandse traumacentra waren binnengebracht. Bij kinderen onder de 5 jaar bleek bij 41 procent van de opnames dat er sprake was van kindermishandeling. Daarbij ging het bij 10 procent om fysiek geweld en bij 31 procent om verwaarlozing. Over de hele groep kinderen tot 18 jaar blijkt in 11 procent van de gevallen dat er sprake was van kindermishandeling.

Wanneer spreek je van kindermishandeling? Nog te vaak worstelen professionals met dit vraagstuk en blijft handelen hierdoor soms uit. Als gastouder kun jij de aanzet zijn tot hulp voor het kind en kun jij het verschil maken. Lees hier: ‘let op de alarmsignalen bij kinderen’.

Persoonlijke kleuring

Of je als professional wel of niet spreekt van (een vermoeden van) kindermishandeling, ligt deels aan persoonlijke kleuring. Hoe geef je duiding aan wat je ziet of hoort? Anita Kraak van het NJi zegt daarover: ‘Bij een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk je te realiseren dat wat je met jouw eigen ogen, oren en neus waarneemt, altijd subjectief is. Daarom is het noodzakelijk dat je de afwegingen over een vermoeden van kindermishandeling samen met anderen maakt.’

Verwaarlozing of onoplettendheid?

Uit het onderzoek van Marie-Louise Loos blijkt dat bij opname in het ziekenhuis gebroken ribben verdacht zijn, evenals een gescheurde lever, brandwonden, of brandwonden op de rug en veroorzaakt door heet kraanwater. Kraak: ‘Is het een onoplettend ogenblik doordat de theepot van tafel is gevallen of hebben ouders te weinig zicht op hun kind? Het is natuurlijk vreselijk als kinderen door één moment van onachtzaamheid ernstig letsel oplopen. Dat wil iedereen voorkomen. Tegelijkertijd gaat opgroeien over leren en ontwikkelen. Dat gaat letterlijk gepaard met vallen en weer opstaan. Als een kind bijvoorbeeld in een onbewaakt ogenblik van de trap valt en daardoor zijn been breekt, voelen ouders zich daar vaak enorm schuldig over. Moeten we dat dan meteen verwaarlozing, en dus kindermishandeling noemen omdat het vermijdbaar was?’

Dit artikel is gedeeltelijk samengevat uit het premium-artikel van vaktitel Zorg+Welzijn, geschreven door Carolien Stam. Lees hier het volledige artikel >>

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Vaktitel Zorg + Welzijn. Afbeelding: Scared child photo created by freepik – www.freepik.com