Vragenlijst en Beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school
vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde
voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar gelden
andere, striktere regels.

Deze vragenlijst en beslisboom zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en zijn een leidraad voor medewerkers in de
kinderopvang* en scholen. Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. Hieronder
vind je de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst.
* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

Kind getest?
Als het kind getest is op corona en het is niet besmet (uitslag is negatief), dan mag het kind weer
naar de opvang of school, ook als nog niet alle klachten zijn verdwenen. De uitkomst van de
beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen
worden.

Hoe lang moet een ziek kind thuisblijven?
Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de
beslisboom dan opnieuw.

Meer vragen?
Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we
contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een
infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind
alsnog naar de kinderopvang/school mag.

A. Beslisboom + vragenlijst 0-6 jaar

1. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?

 • Ja,  ga verder met vraag 2
 • Nee, ga verder met vraag 2

 

2. Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?

 • Ja, kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 • Nee, ga verder met vraag 3

 

3. Heeft het kind koorts? (38,0 graden en hoger)

 • Ja, kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 • Nee, ga verder met vraag 4 (kind heeft normale temperatuur of verhoging (37,5 t/m 37,9)

 

4. Heeft kind last van hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?

 • Ja, ga naar vraag 5
 • Nee, kind mag komen (einde vragenlijst)

 

5. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma?

 • Ja, kind mag komen (einde vragenlijst)
 • Nee, kind blijft thuis (einde vragenlijst)

 

B. Beslisboom + vragenlijst 7-12 jaar

1. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?

 • Ja, ga verder met vraag 2
 • Nee, ga verder met vraag 4

 

2. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?

 • Ja, ga verder met vraag 3
 • Nee. kind blijft thuis (einde vragenlijst)

 

3. Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?

 • Ja, kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 • Nee, kind mag komen (einde vragenlijst)

 

4. Heeft het kind in de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) die corona heeft? Óf heeft iemand binnen het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid?

 • Ja, kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 • Nee, ga verder met vraag 5

 

5. Heeft het kind koorts (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 – 37,9 °C)

 • Ja, kind blijft thuis (einde vragenlijst)
 • Nee, ga verder met vraag 6

 

6. Heeft kind last van hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF last van benauwdheid?

 • Ja, ga verder met vraag 7
 • Nee, kind mag komen (einde vragenlijst)

 

7. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma?

 • Ja, kind mag komen (einde vragenlijst)
 • Nee, kind blijft thuis (einde vragenlijst)

Download hier de beslisboom en vragenlijst

Opmerkingen (27)

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.