Gastouderopvang

Bent u voor uw kind(eren) op zoek naar vertrouwde kinderopvang? Heeft u dan al eens aan gastouderopvang gedacht? Gastouderopvang is inmiddels niet meer weg te denken uit de kinderopvang en is een waardevolle en professionele vorm van kinderopvang in een huiselijke setting.

Er zijn twee vormen van gastouderopvang. De opvang vindt plaats op het adres van de gastouder of de opvang vindt plaats op het adres van de vraagouder. Wanneer de opvang plaatsvindt op het adres van de vraagouder, dan is er sprake van de regeling ‘dienstverlening aan huis’.

Uw wensen en behoeften worden als uitgangspunt gebruikt bij de zoektocht naar de gastouder die het beste bij uw gezinssituatie aansluit. Wij vinden het van het grootste belang dat u uw kind met een vertrouwd gevoel achterlaat bij de gastouder waar u een klik mee heeft. U kiest dan ook uw eigen gastouder uit.

De gastouders waarmee Gastouderbureau BAZZ & Diana werkt voldoen aan de wettelijk eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Daarnaast heeft Gastouderbureau BAZZ & Diana kwaliteit hoog in het vaandel staan en werkt om deze reden alleen met ruim opgeleide en ervaren gastouders. De gastouder moet onder andere in het bezit zijn van een pedagogisch diploma (Helpende Welzijn, SPW, SPH, PABO, Pedagogiek) , een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een EHBO cursus welke zij eens in de twee jaar zal herhalen. Buiten deze kwalificaties dienen ook alle volwassen huisgenoten een Verklaring omtrent het gedrag te kunnen overleggen en wordt de opvanglocatie zorgvuldig gescreend op veiligheid en hygiëne. De gastouder ontvangt bij aanvang allerlei protocollen, hierbij kunt u denken aan de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijke Geweld en Protocol brandpreventie. Verder verwachten wij van onze gastouders dat zij deelnemen aan de cursussen/thema-avonden die Gastouderbureau BAZZ & Diana organiseert.

Naast de wettelijke eisen waar gastouders zich aan dienen te houden, werken al onze gediplomeerde, erkende gastouders met ons pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan vormt de leidraad voor het werken met kinderen, waarbij de eigenheid en ontwikkeling van het kind voorop staan. De bemiddelingsmedewerkers ondersteunen de gastouders bij de naleving en uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Op het moment dat u interesse heeft in gastouderopvang, dan volgt er een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek met één van onze bemiddelingsmedewerkers bij u thuis waarbij uw wensen en verwachtingen m.b.t. de gastouder worden geïnventariseerd. Dit gesprek vormt de basis om tot een goede koppeling te komen.

Op basis van uw wensen en verwachtingen volgt een kennismakingsgesprek met gastouders die mogelijk iets voor uw gezin zouden kunnen betekenen. Tevens ontvangt u een offerte met daarin de berekening van de kosten van de opvang. Dit is geheel vrijblijvend. U betaalt bij ons géén inschrijfgeld of starttarief, maar u begint pas met betalen als u uren afneemt. Bent u benieuwd naar de opvangkosten? Vul dan snel de offerte berekening hier in.

Bovendien ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten van de overheid. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Wij helpen u graag met een aanvraag of een proefberekening van uw situatie. Ga naar “Tarieven” onder het kopje vraagouder en vul het sjabloon in.

Bel 078-6147188 voor meer vraagouder-informatie.

Vraagouder
Uw voordelen
Vraagouder 2 kindjes

Flexibiliteit

Zowel qua opvanguren, opvangtijden en opvangdagen. Een gastouder bepaalt haar eigen werktijden en in goed overleg met haar is er veel mogelijk. Dit in tegenstelling tot de traditionele opvangtijden die andere vormen van kinderopvang hanteren.

Huiselijkheid

De opvang vindt in de woning van de gastouder of de ouder plaats. Het kind wordt dus iedere dag opnieuw in een huiselijke en vertrouwde omgeving opgevangen.

Kleinschaligheid

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen. De groepen zijn relatief klein waardoor uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt, de gastouder daarnaast goed op uw kind kan inspelen en de uw kind goed keert kennen (qua talenten, behoeftes en eigenschappen).

Continuïteit

U kiest uw eigen gastouder waarmee u een langdurige samenwerking aangaat en zij het vast gezicht voor uw kind zal zijn.

Professionaliteit

De gastouders waarmee gastouderbureau BAZZ  & Diana samenwerkt zijn deskundig, ervaren, pedagogisch onderlegd en voldoen aan alle kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt. Daarnaast worden zij zowel uitgebreid door het Gastouderbureau als door de GGD gescreend en geïnspecteerd.

Voordelige kinderopvang

U betaalt per afgenomen/afgesproken uur en niet per dagdeel.

dienstverlening aan huis

Voor veel gezinnen is ‘ochtendstress’ een bekend verschijnsel. In alle vroegte zorgt u ervoor dat de kinderen zijn aangekleed en hebben gegeten zodat zij op tijd naar school of naar de kinderopvang gebracht kunnen worden. Dienstverlening aan huis neemt deze stress voor het grootste gedeelte over. De gastouder verzorgt de opvang namelijk in uw eigen huis waardoor de dagelijkse activiteiten door haar worden overgenomen zodra zij uw woning binnenstapt. De gastouder neemt, indien gewenst, het volledige ochtendritueel van u over; van het aankleden tot het naar school brengen van de kinderen, zodat u uw dag stressvrij kunt beginnen. Tevens kan de gastouder u helpen bij licht huishoudelijke taken (stofzuigen, koken, was opvouwen, vaatwasser uitruimen etc.) zodat u bij thuiskomst uw spaarzame tijd aan elkaar en aan uw kinderen kunt besteden.

De Voordelen

 • Uw kinderen worden opgevangen in hun eigen vertrouwde omgeving.
 • Meest flexibele vorm van opvang. De gastouder past zich aan uw schema aan. Bent u een keer wat later vanwege werkoverleg of file dan riskeert u geen boete.
 • Meer qualitytime met uw kinderen.
 • U kiest uw eigen gastouder die het dichtst bij uw eigen wensen en opvattingen past.
 • Uw kinderen krijgen veel persoonlijke aandacht, stabiliteit en continuïteit.
 • Alle activiteiten lopen gewoon door terwijl u aan het werk bent.
 • In goed overleg kan er licht huishoudelijk werk worden gedaan.
 • Uw kinderen kunnen vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis nemen.
 • U bent geen tijd kwijt aan het halen en brengen van de kinderen en dus minder stress.
 • Voor ouders met drie of meer kinderen is deze vorm van opvang prijstechnisch gunstig en u heeft eveneens recht op kinderopvangtoeslag

De Voorwaarden

De regeling ‘dienstverlening aan huis’ kent een aantal voorwaarden:

 • De gastouder mag maximaal drie dagen bij dezelfde ouder opvang bieden, ongeacht het aantal uren.
 • De gastouder voert het werk waarvoor de vraagouder haar heeft aangenomen zelf uit. De vraagouder betaalt loon voor het uitgevoerde werk (minimaal het wettelijk minimum loon). Per 1 juli 2022 bedraagt dit voor een 23-jarige € 12,16 (inclusief 8% vakantiegeld). Het wettelijk minimumloon wordt elk jaar in januari en juli geïndexeerd. Dit is echter exclusief de bureaukosten.
 • De vraagouder heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract.
 • Er is sprake van een gezagsverhouding: de vraagouder geeft aan welk werk gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden.