Verduidelijking coronaregels Gastouderopvang.  Om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag gaan, is de beslisboom in het leven geroepen. Ondanks deze beslisboom zijn er toch nog onduidelijkheden m.b.t. de coronaregels. Ouderbelangenvereniging Boink heeft deze vragen in kaart gebracht en per situatie zo concreet mogelijk uiteengezet. Mijn kind heeft gezondheidsklachten 1. […]

Verduidelijking coronaregels Gastouderopvang. 

Om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag gaan, is de beslisboom in het leven geroepen. Ondanks deze beslisboom zijn er toch nog onduidelijkheden m.b.t. de coronaregels. Ouderbelangenvereniging Boink heeft deze vragen in kaart gebracht en per situatie zo concreet mogelijk uiteengezet.

Mijn kind heeft gezondheidsklachten

1. Mijn kind is verkouden of heeft andere gezondheidsklachten. Mag het naar de kinderopvang?

Dat hangt er vanaf van welke gezondheidsklachten het kind heeft. Tevens spelen er nog een aantal andere aspecten mee. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind naar de gastouder mag of niet. Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Doorloop de beslisboom voor íeder kind apart; er kunnen mogelijk andere antwoorden uitkomen.

2. Mijn kind heeft gezondheidsklachten en mag niet naar de opvang (volgens de uitkomst van de beslisboom of vanwege de maatregelen t.a.v. contactonderzoek). Moet ik wel doorbetalen?

Door de kinderopvangbranche wordt dit gezien als een ziek kind. Net als in de pre-corona tijd wordt er als een kind ziek is wel doorbetaald. Daarbij hou je als ouder het recht op kinderopvangtoeslag. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bevestigd.

Een huisgenoot van het kind heeft gezondheidsklachten/corona

3. Mag mijn kind naar de opvang als een huisgenoot gezondheidsklachten heeft?

Dat hangt af van verschillende factoren. Heeft een huisgenoot corona (positief getest) dan moet het kind thuisblijven. De andere actuele regels staan in het protocol kinderopvang & corona. Met de beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 kan niet altijd het antwoord op deze vraag worden gevonden omdat de beslisboom is bedoeld voor kinderen met gezondheidsklachten. Of de huisgenoot met gezondheidsklachten zélf naar school en/of werk mag kan worden bepaald met de 12 jaar + beslisboom. Download deze boom van de site van AJN Jeugdartsen Nederland. In alle gevallen geldt: volg het advies van de GGD op.

4. Mijn kind mag niet naar de opvang omdat een huisgenoot gezondheidsklachten/corona heeft. Moet ik wel betalen?

Door de kinderopvangbranche wordt dit gezien als ziek kind. Net als in de pre-corona tijd wordt er als een kind ziek is wel doorbetaald. Daarbij hou je als ouder het recht op kinderopvangtoeslag. Dit heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bevestigd.Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: de gastouder mag opvang blijven bieden als de huisgenoot (vanaf 13 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als ouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 t/m 12 jaar verkoudheidsklachten hebben – zoals onder punt 5 beschreven – mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.

5. Mijn kind kan niet naar de gastouder omdat de opvang gesloten is vanwege coronabesmetting(en) op de locatie). Moet ik betalen?

De coronaregels zijn hierbij als volgt: als de gastouderopvanglocatie gesloten is, hoeven ouders niet (door) te betalen (de dienst zoals overeengekomen in het contract wordt immers niet geleverd). Bedenk wel dat u dan ook geen recht hebt op kinderopvangtoeslag over die niet betaalde opvanguren. U mág wel doorbetalen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bevestigd dat u in deze specifieke situatie dan nog wel recht op kinderopvangtoeslag heeft. Het is van belang dat vraag- en gastouder hierover in gesprek blijven.

6. Krijg ik hiervoor compensatie van de overheid?

Nee, de compensatie die de overheid gold alleen voor de periode dat de Gastouderopvang was gesloten op last van de overheid (16 maart – 8 juni 2020). Heeft u nog geen compensatie ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Meld u dan bij ons.

7. Is het gastouderbureau verplicht vervangende opvang te regelen?

Als gastouderbureau streven wij ernaar een geschikte reserve-gastouder voor de ouders te vinden. Het is echter van belang dat de ouder deze vraag wel bij het gastouderbureau neerlegt. Helaas zijn wij ook afhankelijk van het aanbod en dus de beschikbare plekjes. Hierdoor kan het dus voorkomen dat we toch geen geschikte oplossing hebben kunnen vinden. Wij zullen hier altijd met u in gesprek over blijven en blijven uitkijken naar een geschikte reserve-gastouder. Gelukkig kunnen wij in de meeste gevallen een passende oplossing bieden.

Wij hopen dat de uitleg m.b.t. Coronaregels tot verduidelijking hebben geleid.

Bron: Boink

Opmerkingen (6)

 • gate.io fon şifresi kaldırma
  gate.io fon şifresi kaldırma

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 • gateio
  gateio

  I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 • gate borsası
  gate borsası

  At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

 • gate.io fon şifresi nedir
  gate.io fon şifresi nedir

  I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.