Verbod op loden leidingen kinderopvanglocaties Verbod op loden leidingen kinderopvanglocaties. Om lood in drinkwater verder aan te pakken, komt het kabinet met een verbod op loden leidingen voor kinderopvanglocaties, (basis)scholen en huurwoningen. Lood in (drink)water is schadelijker dan gedacht voor baby’s, kinderen, maar ook voor volwassenen. Dat meldt de Rijksoverheid. Deze wet zou dan ook op […]

Verbod op loden leidingen kinderopvanglocaties

Verbod op loden leidingen kinderopvanglocaties. Om lood in drinkwater verder aan te pakken, komt het kabinet met een verbod op loden leidingen voor kinderopvanglocaties, (basis)scholen en huurwoningen. Lood in (drink)water is schadelijker dan gedacht voor baby’s, kinderen, maar ook voor volwassenen.

Dat meldt de Rijksoverheid.

Deze wet zou dan ook op korte termijn worden geïmplementeerd. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, de invoeringsdatum wordt zeer waarschijnlijk 1 januari 2023.

Heeft het BBL invloed op de gastouderopvang?

Ja, op twee wijzen kan dit van invloed zijn op de gastouderopvang, te weten;

 1. De verplichte plaatsing van rookmelders.
 2. Het verbod op loden leidingen in de kinderopvang.

Op basis van een innameberekening en risicobeoordeling van het RIVM concludeerde de Gezondheidsraad dat de schadelijkheid voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen groter is dan eerder gedacht, stelt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in zijn brief aan de Tweede Kamer. Loden leidingen worden verboden, tenzij de loodwaarde aan het tappunt lager is dan 5 microgram/L.

Minister De Jonge: ‘Schoon drinkwater is essentieel. Daarom heeft het kabinet besloten tot een verbod op loden leidingen op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren, die niet altijd actie ondernemen. Dit zorgt voor een stok achter de deur om deze leidingen te verwijderen bij onder andere huurwoningen, basisscholen en kinderdagopvang. Het is een overheidstaak om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving te beschermen. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van lood in drinkwater.’

Hoe herken je loden leidingen?

 • Advies BMK: controleer de waterleidingen en vervang loden leidingen:
  • Ga na of in de panden waar kinderdagverblijven of bso’s zijn gevestigd, loden waterleidingen aanwezig zijn.
  • Benader de gemeente en vraag na welke panden binnen de gemeentegrenzen loden waterleidingen hebben. Veel gemeenten hebben dit overzicht of zijn bezig dit nu in kaart te brengen.
  • Vanaf 1960 is het gebruik van loden leidingen al verboden. Wees extra alert op panden die gebouwd zijn vóór 1960 en vraag bouwrapporten van de desbetreffende panden bij de eigenaren en de verhurende partijen.
  • Controleer ook de locaties (een bso bijvoorbeeld) die zijn ondergebracht in scholen waar je mee samenwerkt.
  • Neem in je onderzoek gebouwen mee die gerenoveerd zijn en controleer of de leidingen tijdens de renovatie gesaneerd zijn.

Geen verbod bestaande bouw

Buiten de huurwoningen en kinderopvanglocaties om zal er geen verbod worden opgelegd in de bestaande bouw. Eigenaren en bewoners hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid of en wanneer ze nog aanwezige loden leidingen willen laten verwijderen en hoe zij in schoon drinkwater voorzien, vindt het kabinet. Wel worden zij geïnformeerd over de risico’s, nadrukkelijk ook op het moment van aankoop.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Het verbod van loden leidingen voor kinderopvanglocaties en huurwoningen wordt de komende periode verder uitgewerkt en zal worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum waarop dit verbod van kracht wordt moet nog worden vastgesteld.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Rijksoverheid.nl; Stichtingnysa.nl

Kids model photo created by 8photo – www.freepik.com