Veel kritiek op uitvoerbaarheid bijna gratis kinderopvang Na de kritiek van het CPB en SCP, noemen ook uitvoeringsorganisaties DUO, Toeslagen, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  het nieuwe kinderopvangstelsel ‘onuitvoerbaar’. Ook het Waarborgfonds Kinderopvang is kritisch als het gaat om de uitvoerbaarheid voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Dat meldt ANP naar aanleiding van de impactanalyse concept-stelselontwerp […]

Veel kritiek op uitvoerbaarheid bijna gratis kinderopvang

Na de kritiek van het CPB en SCP, noemen ook uitvoeringsorganisaties DUO, Toeslagen, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  het nieuwe kinderopvangstelsel ‘onuitvoerbaar’. Ook het Waarborgfonds Kinderopvang is kritisch als het gaat om de uitvoerbaarheid voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus.

Dat meldt ANP naar aanleiding van de impactanalyse concept-stelselontwerp financiering kinderopvang voor uitvoerders in opdracht van de Rijksoverheid. Daarmee zijn twee van de belangrijkste adviezen aan het kabinet over het nieuwe stelsel uiterst kritisch. Planbureaus SCP en CPB zien niets in het voorstel, omdat het er nauwelijks voor zorgt dat meer ouders gaan werken. Daarna vergroot het plan kansenongelijkheid juist.

Kritiek op arbeidseis en meer

De overheidsorganisaties merken op dat ‘gemaakte keuzes op verschillende onderwerpen binnen het stelselontwerp op zichzelf logisch zijn’. Deze worden in de optelsom alleen onuitvoerbaar. Bovendien kleven er risico’s aan. Net als tal van organisaties zijn DUO, Toeslagen, UWV en SVB kritisch op de arbeidseis: de voorwaarde dat alleen kinderen van werkende ouders gebruik kunnen maken van bijna-gratis kinderopvang. Ook dreigt de vergoeding onrechtmatig en onzuinig te worden besteed, en wordt er te veel aan kinderopvangcentra gevraagd, volgens de organisaties.

Doel nieuwe stelsel onbekend

‘Beperkte aanpassingen’ aan het ontwerp zullen niet genoeg zijn om de grote problemen weg te werken, waarschuwen de uitvoerders. Dan blijft het plan onuitvoerbaar. De organisaties vragen het kabinet om ‘herbezinning’ op de doelen en de kaders. Het is vooral van belang dat er een duidelijke, politieke afweging komt wat precies het doel is van het nieuwe stelsel volgens de uitvoerders. De regeringscoalitie moet duidelijk maken wat belangrijker is: de wens om meer mensen aan het werk te krijgen of het doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Ook Waarborgfonds kritisch

Er moet daarnaast nog veel gebeuren om het kabinetsplan voor bijna-gratis kinderopvang haalbaar te maken voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Het plan is ‘onder voorwaarden uitvoerbaar’ voor de organisaties, vinden adviseurs van Waarborgfonds Kinderopvang na onderzoek. Zo moeten organisaties genoeg ondersteuning krijgen bij de hervorming. Over onder meer de eis dat beide ouders moeten werken om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet snel meer duidelijkheid komen.

Lees hier: ‘Het bijna gratis kinderopvang rammelt aan alle kanten’.

Meer personeel nodig

In het plan wordt 96 procent van kosten voor kinderopvang voor werkende ouders vergoed. De organisaties verwachten dat het nieuwe plan, dat in 2027 moet ingaan, leidt tot een groeiende vraag naar opvang. De sector heeft daarom meer personeel en meer ruimte nodig en wil dat hiervoor plannen worden gemaakt voor de lange termijn. De kosten van de organisaties stijgen vanwege de veranderingen. Dat maakt het voor ouders weer duurder om kinderen naar de opvang of naar een gastouder te brengen.

Zekerheid over vergoeding

Ouders, kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus moeten volgens de adviseurs ook eerder zekerheid hebben over of ze wel een vergoeding kunnen krijgen voor kinderopvang. Organisaties moeten die vergoeding aanvragen voor ouders. Kinderopvangorganisaties en gastouders zouden altijd inzicht moeten hebben in hoe de aanvraag ervoor staat en of het verzoek is goedgekeurd.

Na de zomer uitsluitsel

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken heeft daarop laten weten zich in de zomermaanden te buigen over de rapporten. Na de zomer maakt het kabinet bekend hoe het nieuwe stelsel voor kinderopvang wordt ingericht.

Rapport CPB en SCP: ‘Plan voor bijna-gratis kinderopvang rammelt aan alle kanten’

Het (uitgestelde) plan van het kabinet om in 2027 de kinderopvang bijna-gratis te maken voor alle werkende ouders is géén goed idee. Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een snoeihard rapport. Zij pleiten ervoor de plannen te heroverwegen >>
Bron: kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Image by rawpixel.com on Freepik