Update wijzigingen quarantainebeleid Update wijzigingen quarantainebeleid. Dinsdag 25 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Het ‘protocol kinderopvang en corona’ is geüpdatet met onderstaande wijzigingen. U kunt de actuele versie van het protocol hier downloaden. Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht Het quarantaineadvies voor kinderen komt te […]

Update wijzigingen quarantainebeleid

Update wijzigingen quarantainebeleid. Dinsdag 25 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Het ‘protocol kinderopvang en corona’ is geüpdatet met onderstaande wijzigingen.

U kunt de actuele versie van het protocol hier downloaden.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

 • Kinderen van 0 – 18 jaar zonder klachten hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

 • Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:
  • Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen
  • Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona
  • Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona
 • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
 • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen en voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Lees hier ons voorgaande bericht over de wijzigingen.

Stichting Nysa geeft naar aanleiding van het aangepaste protocol gastouders de mogelijkheid om vragen in te dienen. Zij zeggen hierover het volgende:

Naar aanleiding van het laatst gepubliceerde Protocol Kinderopvang ontvangen wij veel vragen en opmerkingen.

Wij begrijpen de frustraties en willen nogmaals benadrukken dat het Protocol slechts een advies is.
Nysa heeft, vanaf het begin van Corona, geadviseerd om zelfstandig afspraken te maken met je vraagouders om tot een werkbare situatie te komen. Een deel van de gastouders heeft dit inmiddels gedaan maar wij merken dat een ander deel van de gastouders hier moeite mee heeft.

Nysa is niet betrokken bij het opstellen van het Protocol. Wel hebben wij onze vragen en/of opmerkingen over de inhoud van het Protocol al meerdere keren aangegeven bij het Ministerie van SZW. Deze heeft begrip voor de situatie maar is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

Wij willen nogmaals adviseren om, in overleg met je vraagouders, je eigen regels vast te stellen. Mocht je hier moeite mee hebben overleg dan met collega gastouders of je gastouderbureau. Heb je vragen over een specifieke situatie? Neem dan contact op met de GGD.

Wil je aangeven dat de huidige situatie, in praktijk, niet werkbaar is en tegen welke problemen je aanloopt?

Mail dan naar Nysa. Vermeld als onderwerp “Protocol in de praktijk”.

Wij verzamelen al jullie reacties en zullen deze, namens jullie, indienen bij het Ministerie van SZW.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; StichtingNysa.nl; Rijksoverheid.nl. Afbeelding: Freepik.