Update wetsvoorstel ongevaccineerden bijgeschaafd Update wetsvoorstel ongevaccineerden bijgeschaafd. Mogelijk komt er tóch een wet die kinderopvangorganisaties de mogelijkheid geeft niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers te weigeren. Initiatiefnemer voor deze wet, D66, komt met een aanvulling (‘novelle’) waarin staat dat het alleen gaat om de basisvaccinaties tegen kinderziektes, en niet om de COVID-19-vaccinatie. Over dat laatste ontstond […]

Update wetsvoorstel ongevaccineerden bijgeschaafd

Update wetsvoorstel ongevaccineerden bijgeschaafd. Mogelijk komt er tóch een wet die kinderopvangorganisaties de mogelijkheid geeft niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers te weigeren. Initiatiefnemer voor deze wet, D66, komt met een aanvulling (‘novelle’) waarin staat dat het alleen gaat om de basisvaccinaties tegen kinderziektes, en niet om de COVID-19-vaccinatie.

Over dat laatste ontstond veel ophef. Waar de Tweede Kamer net voor de coronapandemie nog instemde met het D66-wetsvoorstel om als kinderopvangorganisatie niet-gevaccineerde kinderen en medewerkers te mogen weigeren, zorgt de coronavaccinatie voor tweedeling.

Eerder schreven wij al over dit onderwerp, dit artikel vind je hier.

Vaccinatiedwang

Nu ook de covid-vaccinaties voor volwassenen deel uitmaken van het Rijksvaccinatieprogramma, zou het kunnen betekenen dat ook pedagogisch professionals zonder coronaprik geweigerd kunnen worden op hun werk. En dat is nou juist niet de bedoeling, vinden D66-Kamerleden Paul van Meenen en Rens Raemakers. Naast dat de sector al kampt met grote personeelstekorten en elke medewerker praktisch onmisbaar is, leek er ongewild een soort vaccinatiedwang of -drang in de kinderopvang te kunnen komen, meldt NOS.

Aanvulling wet

Van Meenen gaat nu een zogeheten novelle (aanvulling) bij het wetsvoorstel schrijven, waarin duidelijk moet worden dat kinderopvangorganisaties alleen kinderen en volwassenen mogen weigeren die de basisvaccinaties tegen kinderziektes als polio, de bof en rode hond niet hebben gehad. Over de nieuwe tekst moet dan eerst opnieuw worden gestemd in de Tweede Kamer, voordat het wetsvoorstel weer bij de Eerste Kamer komt te liggen.

Achtergrond

De Volkskrant schreef een uitgebreid achtergrondartikel over het wetsvoorstel. Daarin staat onder meer:

“In februari 2020, toen de Tweede Kamer over hun voorstel stemde, zag de wereld er nog anders uit. De vaccinatiegraad onder kinderen daalde, er waren uitbraken van mazelen. De kinderopvang was soms een besmettingshaard. Sommige kinderopvangorganisaties weigerden al kinderen en personeelsleden die niet meededen aan het Rijksvaccinatieprogramma, maar er waren twijfels of dat wel mocht.

Het wetsvoorstel neemt die twijfels weg. Het stelt met nadruk dat de kinderopvang ‘een beleid mag voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ kinderen en personeelsleden worden toegelaten die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ook voorziet het in de oprichting van een landelijk register waarin ouders kunnen nakijken wat voor beleid een kinderopvangorganisatie voert.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gooide minister Karien van Gennip van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de kinderopvang, de knuppel in het hoenderhok. ‘Sinds maart vorig jaar’, stelt Van Gennip, ‘is de vaccinatie tegen COVID-19 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.’ De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om die vaccinatie ook beschikbaar te stellen voor kinderen van 5 jaar en ouder.

Voor werknemers in de kinderopvang zou dat een vaccinatieplicht inhouden op werkplekken waar vaccinatie is vereist. Daar voelen weinigen voor. De Gezondheidsraad stelde in zijn advies dat de mogelijkheid om kinderen te vaccineren er niet toe mag leiden dat zij kunnen worden geweigerd op school of anderszins sociaal worden uitgesloten. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk: kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen worden uitgesloten van de buitenschoolse opvang. ‘Het kabinet acht dit ongewenst, gezien het advies van de Gezondheidsraad’, aldus Van Gennip.

Ondertussen blijkt dat tijdens de coronajaren het percentage kinderen dat is gevaccineerd tegen reguliere kinderziektes zoals difterie, kinkhoest, tetanus, poli, bof, mazelen en rodehond iets is gestegen. (…) Tegelijkertijd ligt de vaccinatiegraad nog steeds onder 95 procent die de wereldgezondheidsorganisatie WHO als veilig bestempelt.”

Lees het volledige artikel update wetsvoorstel ongevaccineerde bijgeschaafd in de Volkskrant. 

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Volkskrant.nl; Afbeelding: Injection photo created by freepik – www.freepik.com