Uitleg structureel aanwezigen Kinderopvang Stichting Nysa heeft het volgende gepubliceerd. In januari 2021 heeft GGD-GHOR de ‘Denklijn personenregister kinderopvang’ gepubliceerd. In de uitleg structureel aanwezige Kinderopvang wordt beschreven wie zich dienen in te schrijven in het personenregister en wat wordt verstaan onder het begrip “structureel”. Onder ‘structureel’ wordt volgens de Denklijn verstaan: Aanwezigheid van minimaal […]

Uitleg structureel aanwezigen Kinderopvang

Stichting Nysa heeft het volgende gepubliceerd.

In januari 2021 heeft GGD-GHOR de ‘Denklijn personenregister kinderopvang’ gepubliceerd.

In de uitleg structureel aanwezige Kinderopvang wordt beschreven wie zich dienen in te schrijven in het personenregister en wat wordt verstaan onder het begrip “structureel”. Onder ‘structureel’ wordt volgens de Denklijn verstaan: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat dit de nodige vragen oproept.

In de Denklijn wordt aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijkheid gegeven wanneer iemand zich dient in te schrijven bij het Personenregister. Het gaat om personen welke ‘structureel’ op de opvanglocatie aanwezig zijn en personen waar de gastouder een overeenkomst mee heeft gesloten waarbij vanuit deze overeenkomst de verantwoordelijkheid voor de kinderen overgedragen wordt.

Voorbeelden van structureel aanwezigen:

  • De Hovenier
  • De schilder
  • De buurvrouw
  • Opa/Oma
  • De schoonmaker
  • Stagiaire

*De structureel aanwezige is ten minste eens per drie maanden en minimaal een half uur op de opvanglocatie. Dus de Hovenier die maar twee keer per jaar de heg komt snoeien behoort dan niet tot de structureel aanwezigen.

Deze Denklijn en ook de genoemde definitie van het woord structureel is geen beleidsregel maar een richtlijn. De beoordeling is aan de toezichthouder welke kijkt naar het grotere geheel en de motivatie van de gastouder. De toezichthouder dient de situatie te bekijken vanuit het oogpunt van veiligheid en niet vanuit achterdocht.

Download hier de ‘Denklijn personenregister kinderopvang.

Uitleg structureel aanwezigen Kinderopvang.

Wat is het personenregister?

Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die in dit register staan nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben gekregen. Bijvoorbeeld doordat iemand een overtreding of misdrijf heeft begaan of hiervan wordt verdacht (er is een proces-verbaal opgemaakt en de officier van Justitie besluit tot vervolging of seponering). Als blijkt dat een persoon die in het register staat een bedreiging kan vormen voor de veiligheid van kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar de houder van de voorziening voor kinderopvang of het gastouderbureau.

Wij willen daarnaast benadrukken dat de gastouder verantwoordelijk is om tijdig de structureel aanwezigen door te geven, zodat deze opgenomen kunnen worden in het Personenregister. Dus heb je een stagiaire of komt jouw buurvrouw een kopje koffie drinken tijdens de opvang. Geef dit dan door aan het Gastouderbureau en vraag een VOG aan.

Wij hopen dat de uitleg structureel aanwezigen kinderopvang voor meer duidelijkheid heeft gezorgd.

Opmerkingen (6)

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.