Uitkomsten Prinsjesdag 2021 gastouderopvang Uitkomsten Prinsjesdag 2021 gastouderopvang. Tijdens de “derde dinsdag van september”, ook wel Prinsjesdag genoemd, heeft koning Willem Alexander in de Grote Kerk de Troonrede uitgesproken. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, bood de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting van 2022 aan. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie […]

Uitkomsten Prinsjesdag 2021 gastouderopvang

Uitkomsten Prinsjesdag 2021 gastouderopvang. Tijdens de “derde dinsdag van september”, ook wel Prinsjesdag genoemd, heeft koning Willem Alexander in de Grote Kerk de Troonrede uitgesproken.
De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, bood de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting van 2022 aan. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar kunnen verwachten.

KNGO heeft over de onderdelen die van invloed zijn op de gastouderopvang uitgefilterd.
Wat we al weten is dat er geïnvesteerd gaat worden in het toezicht op de gastouderopvang.

Zoals aangekondigd aan de Tweede Kamer (verzamelbrief december 2020) zoekt het kabinet al langer naar mogelijkheden om toezicht en handhaving op de gastouderopvang te intensiveren. Momenteel is er een bestuurlijke afspraak waarin de huidige steekproef van 5-30% is vastgelegd. De omvang van deze steekproef wordt vergroot naar 50% van de gastouders per gemeente per jaar. Met dat doel heeft het kabinet nu besloten dat vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra zal worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Samen met de eerdere intensivering van jaarlijks € 1,4 miljoen vanaf 2020 is er dus in totaal jaarlijks € 7,8 miljoen aan extra middelen beschikbaar voor toezicht en handhaving gastouderopvang.

Stichting Nysa heeft eveneens een artikel over de Uitkomsten Prinsjesdag 2021 gastouderopvang.

Met deze intensivering hebben gemeenten voldoende middelen om ten eerste de duur per inspectie te verlengen van 3 naar 4,5 uur, mede zodat er meer onaangekondigde bezoeken kunnen plaatsvinden. Met de toezichtpartijen zijn we nog in gesprek over de exacte uitwerking, bijvoorbeeld over een eventuele aanvullende bepaling m.b.t. de frequentie zoals dat ook voor kindercentra geldt (bijvoorbeeld ‘’iedere gastouder moet minimaal eens in de 3 jaar worden bezocht’’). Daarnaast wordt er ingezet op een onderzoek na registratie bij iedere startende gastouder (dit zal meetellen voor de 50%). Het eerste jaar (2022) zal overigens een overgangsjaar worden waarin niet iedere gemeente de nieuwe normen volledig zal behalen.

De komende weken zal over deze toezichtsuitbreiding verder worden gecommuniceerd door SZW, en ook door GGD GHOR en VNG aan hun achterbannen.

Dit zijn de uitkomsten Prinsjesdag 2021 gastouderopvang. De indexatie Kinderopvangtoeslag is nog geen voldongen feit. Zodra we hier meer informatie over hebben, dan zullen we jullie uiteraard weer informeren.

Bron: Kennisnetwerkgastouderopvang.

Bron afbeelding: www.pexels.com (Monstera)