Uitbetaling compensatieregeling Corona sluiting bekend We hebben goed nieuws: De uitbetaling compensatieregeling Corona sluiting is bekend en zal op 28 mei worden uitgekeerd. Op de website van BOink valt het volgende te lezen: De compensatie voor de kosten van kinderopvang gedurende de corona-sluiting wordt rond 28 mei uitbetaald aan de meeste ouders. Ouders die kinderopvangtoeslag […]

Uitbetaling compensatieregeling Corona sluiting bekend

We hebben goed nieuws: De uitbetaling compensatieregeling Corona sluiting is bekend en zal op 28 mei worden uitgekeerd. Op de website van BOink valt het volgende te lezen:

De compensatie voor de kosten van kinderopvang gedurende de corona-sluiting wordt rond 28 mei uitbetaald aan de meeste ouders. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen hierover rond 21 mei een brief. Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie van 15 mei t/m 15 juli 2021 aanvragen.

Eerder schreven wij al over deze compensatieregeling. Dit artikel is hier te vinden.

Peildatum 21 februari 2021

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21/22 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in hun digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt rond 28 mei uitbetaald aan ouder die kinderopvangtoeslag ontvangen. De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders. Er kan bezwaar worden gemaakt. Deze compensatieregeling heet officieel ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO). Voor ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen geldt er een apart regeling (TTKZO, zie hieronder).

Let op: de overheid vergoedt alleen het deel tot het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen

Update 6 mei 2021: details corona-compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag bekend

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan van 15 mei t/m 15 juli via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Binnen één sluitingsperiode komen ouders alleen in aanmerking voor een compensatie vanuit één van beide compensatieregelingen.

Voorbeeld 1: u ontving in de eerste twee weken van de eerste sluiting van de kinderopvang (voorjaar 2020) kinderopvangtoeslag. Daarmee viel u onder de compensatieregeling via de TTKO. U kunt dus geen extra of aanvullende compensatie aanvragen via de TTKZO voor de weken in die sluitingsperiode dat u geen kinderopvangtoeslag ontving.

Voorbeeld 2: u had in de eerste sluitingsperiode geen recht op kinderopvangtoeslag en in de tweede sluitingsperiode wel. Dan kunt u voor de eerste sluitingsperiode gebruik maken van de TTKZO-regeling en zelf compensatie aanvragen bij SVB (medio mei). Voor de tweede sluitingsperiode ontvangt u compensatie via de TTKO. Daarvoor hoeft u niets te doen.

  • Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en gastouderopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang).

Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking (brief waarin staat of en hoeveel compensatie ouders ontvangen). Ouders die zich bij ons hebben gemeld houden we op de hoogte en zullen we t.z.t een link sturen naar het aanvraagformulier. Bij ons melden kan nog steeds. Zie ook de website van de SVB voor meer info.

NB: je kunt niet te veel verdienen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. In tegenstelling tot huur- en zorgtoeslag is het recht op kinderopvangtoeslag niet gekoppeld aan het inkomen. Er gelden wel andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van je inkomen is wel bepalend voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag (minimaal 33%, maximaal 96% van de maximaal te vergoeden uurprijs).

Vergoeding van gemeente

Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijv. via VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente. Krijgt u niet voor alle uren dat u gebruik maakt van kinderopvang een vergoeding van de gemeente? En krijgt u voor die uren ook geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruik maken van de TTKZO regeling (zie hierboven).

Uitbetaling compensatieregeling Corona sluiting is dus bekend.