Tijdelijke verruiming opvanguren & tarieven 2022 Tijdelijke verruiming opvanguren & tarieven 2022. Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is normaal gesproken gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140 procent van de gewerkte […]

Tijdelijke verruiming opvanguren & tarieven 2022

Tijdelijke verruiming opvanguren & tarieven 2022. Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is normaal gesproken gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140 procent van de gewerkte uren bij dagopvang en gastouderopvang (voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen), en 70 procent van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang (voor kinderen in de leeftijd waarop kinderen naar het basisonderwijs kunnen gaan). Hierbij geldt een maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand.

De normen van 140 procent en 70 procent worden voor 2021 losgelaten. In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij arbeid verrichten.

Verruiming koppeling gewerkte uren BSO 2022

De koppeling gewerkte uren voor BSO wordt verruimd van 70 procent naar 140 procent. Ouders hebben hiermee voortaan ook voor de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor sommige ouders overlappen hun werktijden niet met de BSO-tijden. Het kabinet acht het wenselijk om deze belemmering weg te nemen. Zo wordt de beleidsdoelstelling van de kinderopvangtoeslag, namelijk het ondersteunen en stimuleren van de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, ook voor ouders met arbeidstijden in de avond en weekenden beter gerealiseerd.

Wilt u kinderopvang en bent u benieuwd naar de kosten voor Gastouderopvang? Klik dan hier.

Kinderopvangtoeslag 2022

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd.

De indexering voor 2022 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2021 (-0,99%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar neerwaarts naar 1,98% is bijgesteld en de loon- en prijsontwikkeling voor 2022 (1,50%).7 Dit betekent dat de maximum uurprijzen worden aangepast met 0,51% als gevolg van de indexering.

De nieuwe tarieven in 2022 voor Gastouderopvang zijn:

  • Gastouderopvang: € 6,52 (2021: € 6,49)

De definitieve uurtarieven worden in oktober van 2021 bekend gemaakt.

Neem ook een kijkje op de site van de Rijksoverheid. 

Gebruikte bronnen: Veranderingenkinderopvang.nl en Kennisnetwerkgastouderopvang.