Testen en isolatie bij corona niet langer nodig. Testen en isolatie bij corona niet langer nodig. Het kabinet heeft het OMT-advies om de test- en isolatiemaatregelen rondom COVID-19 los te laten, aangenomen. Dit betekent dat ook de laatste coronamaatregelen van de baan zijn en de kinderopvang niet langer hoeft te werken met protocollen rondom corona, […]

Testen en isolatie bij corona niet langer nodig.

Testen en isolatie bij corona niet langer nodig. Het kabinet heeft het OMT-advies om de test- en isolatiemaatregelen rondom COVID-19 los te laten, aangenomen. Dit betekent dat ook de laatste coronamaatregelen van de baan zijn en de kinderopvang niet langer hoeft te werken met protocollen rondom corona, waaronder de beslisboom.

Dat is besloten tijdens de Ministerraad op vrijdag 10 maart 2023.

Specifieke maatregelen niet langer nodig

Volgens het Outbreak Management (OMT) zijn coronaspecifieke maatregelen niet langer nodig. Generieke maatregelen om verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen zijn voldoende, meldde het NRC onlangs.

Lees hier: ‘Giftige planten in en om jouw woning’.

Kamerbrief

Minister Kuipers van VWS en minister van Gennip van SZW hebben op 23 februari een brief met de adviezen naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer gestuurd na het 146e OMT-overleg. Daarin staat onder meer: ‘Het OMT adviseert om maatregelen tegen COVID-19 zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de generieke maatregelen ter preventie van andere
luchtweginfecties. Ook bij deze gelden immers hoest- en handhygiëne, en thuisblijven als men zich niet fit en ziek voelt.’

Advies voor testen en isolatie

Het OMT adviseert om de corona-specifieke adviezen – blijf thuis bij klachten, doe een zelftest en ga in isolatie bij een positieve test – in deze epidemiologische fase te vervangen door generieke adviezen voor personen met luchtwegklachten. Het is belangrijk dat iemand met klachten die passen bij een luchtweginfectie zich realiseert dat zij/hij mogelijk besmettelijk is en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen. Het is belangrijk een duidelijke
communicatiestrategie te ontwikkelen waarbij de essentie moet zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit en ziek voelt bij een luchtweginfectie en werk thuis als dat kan (in overleg met je
    werkgever);
  • Vermijd contact met mensen die (bekend zijn, of aangeven) ernstig ziek (te) kunnen worden van een luchtweginfectie.
    Draag een mondneusmasker als contact niet te voorkomen is (bijvoorbeeld bij mantelzorg);
  • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handen wassen, hoesten/niezen;
  • Zorg voor voldoende ventilatie.

Wat dit precies betekent voor de kinderopvangsector verwerken we later in dit artikel.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Image by graystudiopro1 on Freepik