‘Snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen is risicovol’ ‘Snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen is risicovol’. Stichting Nysa, brancheorganisatie voor gastouders, heeft in een brief aan de directie Kinderopvang (SZW) kritische vragen gesteld over het snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen. Doordat zij bij milde klachten wél naar de opvang mogen, lopen kinderen van de gastouder (4 tot 12 jaar) […]

‘Snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen is risicovol’

‘Snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen is risicovol’. Stichting Nysa, brancheorganisatie voor gastouders, heeft in een brief aan de directie Kinderopvang (SZW) kritische vragen gesteld over het snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen. Doordat zij bij milde klachten wél naar de opvang mogen, lopen kinderen van de gastouder (4 tot 12 jaar) een groter risico te worden besmet, waardoor zij niet naar school kunnen en de gastouderopvang tijdelijk dicht moet. Nysa wil dat voor alle kinderen tot 12 jaar dezelfde regel geldt: niet naar de opvang of school bij verkoudheid.

Gabriëlla Wijnberg schreef namens het Bestuur van Stichting Nysa een brief aan de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), naar aanleiding van het nieuwe protocol kinderopvang en corona. Het protocol werd gewijzigd na de persconferentie op vrijdag 26 november. Maar waar minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie aangaf dat alle kinderen onder de 12 jaar met milde verkoudheidsklachten thuisblijven, wordt in het protocol onderscheid gemaakt tussen kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar en 4 tot 12 jaar.

‘Dit gaat voor problemen zorgen’

Onterecht, vindt Nysa. ‘Nu mogen kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar met milde verkoudheidsklachten gewoon naar de opvang. In de praktijk gaat dit voor problemen zorgen. Deze kinderen kunnen broers en zusjes hebben op de basisschool welke wel thuis dienen te blijven bij dezelfde klachten, waarom gelden deze regels dan niet (voor bijvoorbeeld een bepaalde periode) voor de jongste kinderen? Deze kinderen worden, in de praktijk, amper getest, waardoor niet duidelijk is hoe de besmettingsgraad is onder deze groep.’

Lees hier alles over de wijzigingen Protocol en Kinderopvang.

Gevolgen voor gastouder

Wanneer deze jonge kinderen wél naar de gastouderopvang komen, kan dat vervelende gevolgen hebben voor de gastouder en het gezin van de gastouder. ‘Kinderen tussen de 4-12 jaar van de gastouder zelf dienen thuis te blijven met milde verkoudheidsklachten en de gastouderopvang dient gesloten te worden totdat er sprake is van een negatieve testuitslag. Deze kinderen kunnen thuis ook door de gastkinderen tussen de 0-4 jaar aangestoken worden, waardoor het risico dat de eigen kinderen van de gastouder niet naar school kunnen en de gastouderopvang gesloten dient te worden stukken groter worden. De kinderen van de gastouder zelf tussen de 4-12 jaar worden dus aan een groter risico blootgesteld en hebben minder kans om normaal naar school te kunnen. Ieder kind hoort, volgens ons, hetzelfde recht op onderwijs te hebben. Dit heeft niets meer te maken met “ondernemersrisico” maar met gelijke rechten voor ieder kind.’

Nysa pleit ervoor dat de regels voor alle kinderen tot 12 jaar gelijk worden getrokken en er geen onderscheid wordt gemaakt in leeftijdscategorieën.

Zelftesten

Net als de branchepartijen BK en BMK doen, pleit Nysa ook voor gratis zelftesten voor de kinderopvang en gastouders. ‘In het basisonderwijs wordt wederom gesproken over het verstrekken van zelftesten. Waarom niet in de kinderopvang? Wij hebben hier enkele weken terug al om gevraagd en hopen dat de overheid wederom (net als voor de zomervakantie) het initiatief neemt om deze testen gratis te verstrekken. Wij willen graag zien dat de regels voor het basisonderwijs en de kinderopvang zoveel mogelijk gelijk zijn. Dit zou verwarring voorkomen en duidelijkheid scheppen.’

Klik hier voor meer informatie over de zelftesten voor de kinderopvang. ‘Snottebellenbeleid voor 0- tot 4-jarigen is risicovol’.

Bronvermelding: Kinderopvangtotaal.nl; Stichting Nysa, Pexels.