Recordverhoging maximale uurprijs komt eraan Recordverhoging maximale uurprijs komt eraan. De maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU en het bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang: het staat allemaal te lezen in het Ontwerpbesluit Wijziging Kinderopvangtoeslag, dat naar de Kamer is gestuurd. De eerder voorspelde recordverhoging van de kinderopvangtoeslagtarieven wordt bevestigd in dit ontwerpbesluit […]

Recordverhoging maximale uurprijs komt eraan

Recordverhoging maximale uurprijs komt eraan. De maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU en het bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang: het staat allemaal te lezen in het Ontwerpbesluit Wijziging Kinderopvangtoeslag, dat naar de Kamer is gestuurd.

De eerder voorspelde recordverhoging van de kinderopvangtoeslagtarieven wordt bevestigd in dit ontwerpbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als het besluit doorgang vindt in de Kamer, zal de maximale uurprijs voor Gastouderopvang zal per 1 januari 2023 als volgt zijn:

– Gastouderopvang: 6,73 euro

Ondanks dat de maximale kinderopvangtoeslag voor de Gastouderopvang omhoog gaat, is dit relatief laag. Hoe dit komt lees je hier en hier.

Voor het berekeningsjaar 2023 worden de uurprijzen van de dagopvang en BSO geïndexeerd met 5,58 procent, en van de gastouderopvang met 3,22 procent. Deze hoge indexering heeft te maken met de coronacrisis en de effecten van de oorlog in Oekraïne op de inflatie.

Grote navorderingen

Volgens het ontwerpbesluit komt per 1 januari 2023 de bekritiseerde Koppeling Gewerkte Uren (KGU) te vervallen. In de voorgestelde uitwerking komen werkende ouders op jaarbasis in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand, vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin zij werken. Het loslaten van de KGU maakt het kinderopvangtoeslagstelsel eenvoudiger en verkleint de kans dat ouders, vooral diegenen met onregelmatige werkuren per maand, grote navorderingen krijgen.

Met de verwachte stijging in het gebruik van kinderopvangtoeslag kunnen wel de terugvorderingen vanwege afwijkend inkomen, afwijkende urenafname en het niet voldoen aan de arbeidseis toenemen. Hier zal dus extra alertheid gewenst zijn.

Gastouderopvang

Het verlagen van de maximum uurprijs gastouderopvang is volgens het ministerie niet bedoeld als een uiting dat de gastouderopvang minderwaardig is aan reguliere dagopvang. Deze verlaging is nodig om de kosten van het intensievere toezicht op de gastouderopvang te dragen. De kwaliteit in de gastouderopvang is gemiddeld voldoende en vergelijkbaar met de reguliere dagopvang, maar kent relatief grote uitschieters naar boven en naar beneden. Met name de grote uitschieters naar beneden baren de overheid zorgen.

Intensiever toezicht door de GGD maakt het mogelijk dat jaarlijks 50 procent van de gastouders controle krijgt, in plaats van de huidige 14 procent. De slecht presterende gastouders komen daardoor eerder aan het licht. Brancheorganisatie Nysa trok eerder dit jaar al aan de bel over het veranderende toezicht. 

Regeldruk

Deze wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag heeft volgens het ministerie geen gevolgen voor de regeldruk van kinderopvangbedrijven, ouders en uitvoerende professionals in de kinderopvang. Zodra de Tweede Kamer akkoord is met dit ontwerpbesluit, gaat het nog langs de Raad van State. In augustus wordt een definitieve wijziging verwacht.

Recordverhoging maximale uurprijs komt eraan.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Saving money photo created by jcomp – www.freepik.com