Recordaantal baby’s geboren in Coronajaar 2021 Recordaantal baby’s geboren in Coronajaar 2021. Wij hebben er al eerder over geschreven maar in Nederland worden dit jaar waarschijnlijk 10.000 baby’s meer geboren dan in 2020, blijkt uit ramingen door het CBS. Alleen al in de eerste negen maanden van 2021 werden er 6,8 duizend meer kinderen geboren […]

Recordaantal baby’s geboren in Coronajaar 2021

Recordaantal baby’s geboren in Coronajaar 2021. Wij hebben er al eerder over geschreven maar in Nederland worden dit jaar waarschijnlijk 10.000 baby’s meer geboren dan in 2020, blijkt uit ramingen door het CBS. Alleen al in de eerste negen maanden van 2021 werden er 6,8 duizend meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van 2020. Als deze trend doorzet worden er dit jaar bijna 180.000 kinderen geboren; dat is het hoogste aantal sinds 2011.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral bij dertigers werden meer kinderen geboren: in 2020 werden per duizend vrouwen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor 2021 wordt verwacht dat dit er 135 zullen zijn. Ook vrouwen tussen de 25 en 30 jaar kregen in 2021 meer kinderen, terwijl in de jaren daarvoor vooral een dalende trend te zien was bij deze leeftijdscategorie. Vrouwen jonger dan 25 jaar kregen minder kinderen, onder hen zette de eerdere daling in het aantal geboorten verder door.

Lees hier, heb jij je al aangemeld als gastouder?

Eerste kind

Onderzoekers ramen dat per duizend vrouwen van 15 tot 50 jaar zo’n 22 eerste kinderen worden geboren in 2021, tegenover ruim 20 eerstgeborenen vorig jaar. Vooral bij de groep vrouwen van 30 tot 35 jaar nam het aantal eerste kinderen toe. Ook werden er meer tweede en derde kinderen geboren, vergeleken met 2020. De toename van het aantal derde kinderen was relatief het grootst.

Corona-babyboom?

Het CBS stelt dat er (nog) geen sprake is van een babyboom, maar wel van ‘een substantiële stijging’. Corona zou daarin een rol kunnen spelen: door het vele thuiswerken wordt het combineren van werken en zorgen gemakkelijker voor stellen.

Hoera! Een baby. Waarom een gastouder uitkomst biedt voor jouw pasgeboren baby.

Vergelijking met Europa

Het CBS heeft de Nederlandse geboortecijfers tegenover die van andere Europese landen gelegd. In de meeste landen werden evenveel of minder kinderen geboren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Alleen in Finland werden duidelijk meer kinderen geboren; een trend die ook al in 2020 te zien was.

Klik hier voor de cijfers van het CBS>

Recordaantal baby’s geboren in Coronajaar 2021 biedt veel kansen voor (startende) gastouders.

Bronvermelding: Kinderopvangtotaal.nl; CBS. Afbeelding: Freepik.com