Protocol Kinderopvang aangepast & blijf met elkaar in gesprek Protocol Kinderopvang aangepast & blijf met elkaar in gesprek.Voor kinderen in de leeftijd van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Dit geldt ook als zij alleen naar de buitenschoolse opvang gaan. […]

Protocol Kinderopvang aangepast & blijf met elkaar in gesprek

Protocol Kinderopvang aangepast & blijf met elkaar in gesprek.Voor kinderen in de leeftijd van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Dit geldt ook als zij alleen naar de buitenschoolse opvang gaan. Dat staat in het nieuwe protocol kinderopvang en corona (versie 18 december 2021). Het protocol dient als handreiking en is een vertaling van de RIVM-richtlijnen voor de kinderopvang.

Naar aanleiding van de persconferentie op zaterdag 18 december zijn er twee wijzigingen toegevoegd aan het protocol:

  • De buitenschoolse opvang is van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gesloten en biedt in deze periode noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
  • Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Dit advies geldt ook als zij niet naar school gaan, maar wel naar de buitenschoolse opvang.

Over het protocol

Het protocol kinderopvang is geen wet of formele regeling, maar een service naar de kinderopvangsector waarin de geldende (wettelijke) maatregelen en (hygiëne)richtlijnen worden
samengevat. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (deze maatregelen zijn vetgedrukt
in het protocol), of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang. Het is de kinderopvangondernemer (houder of gastouder) zelf die in samenspraak met de ouders
(oudercommissie) en medewerkers (personeelsvertegenwoordiging) beslist hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd.

Bekijk hier de meest recente beslisboom.

Blijf met elkaar in gesprek

Op de site van Stichting Nysa valt het volgende

Wij ontvangen veel vragen van gastouders, hoe om te gaan met ouders welke hun kinderen niet naar de opvang brengen omdat zij zelf niet aan het werk zijn.

Als dit speelt, dan is de eerste stap je contract na te kijken. Wij hanteren de volgende regel: ‘De ouder dient ten minste twee weken van tevoren aan te geven of de opvang niet doorgaat. Is dat het geval en hebben ouders binnen de genoemde aantal uren jou geïnformeerd dan kan je de opvanguren niet doorberekenen aan de ouders. Je kan wel met ouders in gesprek gaan en vragen om de factuur op vrijwillige basis door te betalen daar de Kinderopvangtoeslag blijft doorlopen (de gastouderopvang is open).

Wat nou als er niets in je contract vermeld staat of ouders hebben te laat doorgegeven dat ze geen gebruik maken van de opvang?

De opvanguren kunnen dan gewoon in rekening gebracht worden en dienen door de ouders betaald te worden.

Ook ontvangen wij vragen over ouders die meer uren opvang willen afnemen dan het huidige contract.

Dit is mogelijk, de gastouderopvang is open en er kan urenuitbreiding aangevraagd worden. Deze uren dienen gewoon in rekening te worden gebracht en ook de uren bij de Kinderopvangtoeslag kunnen hierop aangepast worden. Voor de Kinderopvangtoeslag 2021 geldt, net als voor 2020, dat er recht bestaat op maximaal 230 uur kinderopvang per maand waarbij er niet gekeken wordt naar de daadwerkelijk gewerkte uren van ouders.

Blijf in gesprek, zowel met ouders als je gastouderbureau en probeer er samen uit te komen als er zaken spelen.

Klik hier voor de nieuwste versie Protocol Kinderopvang & Corona.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Stichting Nysa en afbeelding: Freepik.