Professionals lopen tegen dilemma’s aan bij het werken met de meldcode Augeo Foundation, een particuliere stichting die zich inzet om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, deed onlangs een oproep aan professionals. Ze verzochten hen ervaringen met het werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling met ze te delen. Ongeveer 75 procent van […]

Professionals lopen tegen dilemma’s aan bij het werken met de meldcode

Augeo Foundation, een particuliere stichting die zich inzet om kinderen veilig en gezond te laten opgroeien, deed onlangs een oproep aan professionals. Ze verzochten hen ervaringen met het werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling met ze te delen. Ongeveer 75 procent van de respondenten gaf aan weleens een dilemma of belemmering te ervaren bij het werken met deze meldcode. Professionals uit allerlei sectoren en beroepsgroepen hebben gereageerd op de oproep. Er zijn meer dan 1300 casussen opgehaald waarbij de meldcode is toegepast.

Hier vind je interessante apps voor gastouder, waaronder die van de meldcode.

Aan de slag met dilemma’s, oplossingen en casussen
Omdat de toepassing van de meldcode best lastig kan zijn, start Augeo Foundation een nieuw project in opdracht van het Ministerie van VWS. Bij dit project gaan professionals aan de slag met dilemma’s, oplossingen en échte casussen uit de praktijk. Dit alles met het doel om van elkaar te leren en professionals te helpen bij het nog beter toepassen van de meldcode. Belangrijk hierbij te melden is dat het niet gaat om het doen van meldingen, maar om het correct toepassen van de stappen, bijvoorbeeld het tijdig en correct afsluiten van de meldcode.

Waar lopen professionals tegenaan?
Momenteel is Augeo aan het inventariseren wat de ervaringen zijn van de professionals. Waar lopen ze tegenaan en had het inzetten van de meldcode het beoogde resultaat?

Dilemma’s waar professionals tegenaan lopen zijn onder meer:

  • Hoe bepaal je of de veiligheid in het geding is en of het huiselijk geweld structureel plaatsvindt? Moet je melden of maak je dan meer kapot dan dat het goed doet?
  • Tot waar en bij wie ligt de verantwoordelijkheid om informatie te delen?
  • Bang zijn voor gesprekken met ouders, met name boze reacties of zelfs agressie.
  • Verschil van mening over signalen. De norm van de één is niet de norm van een collega en andersom.
  • De werkrelatie met de cliënt komt vrijwel altijd onder druk te staan. Het laatste wat je wil als professional is de cliënt ‘kwijtraken’.

Lessons learned delen
In het najaar start Augeo – samen met LVAK (de Vereniging van Aandachtsfunctionarissen) – met casuïstiek-besprekingen. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts, Veilig Thuis en professionals aanwezig waarbij men kan leren van elkaars ervaringen en oplossingen voor uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode.

Goed nieuws: de casussen, de analyse ervan en de uitkomsten van de besprekingen, oftewel de ‘lessons learned’, gaat Augeo breed delen met alle professionals die werken met de meldcode. Wordt vervolgd dus!

Wij schreven ook over de toename van fysiek geweld in de kinderopvang. Dat bericht lees je hier.

Bron: kinderopvangtotaal
Afbeelding: Question paper photo created by jannoon028 – www.freepik.com