Oproep: maak bezwaar tegen de verlaging KOT!* (Kinderopvangtoeslag).  Oproep: maak bezwaar tegen de verlaging KOT! In het vorige nieuwsitem heeft u kunnen lezen dat de overheid vanaf 2023 voornemens is om de maximale Kinderopvangtoeslag voor Gastouderopvang met € 0,15 cent per uur te verlagen. Hier zijn wij het uiteraard niet mee eens. Om deze reden […]

Oproep: maak bezwaar tegen de verlaging KOT!* (Kinderopvangtoeslag). 

Oproep: maak bezwaar tegen de verlaging KOT! In het vorige nieuwsitem heeft u kunnen lezen dat de overheid vanaf 2023 voornemens is om de maximale Kinderopvangtoeslag voor Gastouderopvang met € 0,15 cent per uur te verlagen. Hier zijn wij het uiteraard niet mee eens. Om deze reden hebben wij een brief in gestuurd naar de overheid en roepen wij u op om eveneens bezwaar te maken.

Geachte heer/mevrouw.

Met veel verbazing volgen wij de ontwikkelingen m.b.t. het voorgenomen besluit om vanaf 2023 de maximale kinderopvangtoeslag voor de Gastouderopvang met 15 cent per uur te verlagen. 

In tijden waarin de tarieven al niet kostendekkend zijn, alles duurder wordt (de koopkracht staat immers al zo onder druk) en wij als Gastouderbureau veel investeren in de kwaliteit van onze Gastouderopvang, valt dit voorgenomen besluit dan ook totaal niet uit te leggen.

Daarnaast vinden wij het een opvallende ontwikkeling dat enerzijds:

  • De uren in 2023 worden losgekoppeld van de minst werkende ouder met een maximumaantal opvanguren van 230 uur per maand (welke voorwaarden??)
  • Anderzijds de Gastouderopvang wordt gekort op het tarief met € 0,15 cent. 

Hebben we iets geleerd van het verleden, vragen wij ons hardop af. Dit werkt naar ons idee juist oneigenlijk gebruik en misbruik in de hand. Stevenen we dan niet opnieuw op een toeslagenaffaire af. 

Op dit moment is er enorm veel vraag naar kinderopvang. De vraag is groter dan het aanbod. Kinderdagverblijven hebben wederom te maken met enorme wachtlijsten en binnen de gastouderopvang zien we soortgelijke situaties. Met het oog op de arbeidsparticipatie en de rol van de overheid om dit goed te kunnen faciliteren staat deze besluitvorming haaks op de intenties. Een ontmoedigingsbeleid voor al die gastouders die, ten tijde van de Coronacrisis, in de frontlinie stonden om al die ouders met cruciale beroepsfuncties op te blijven vangen. Want wellicht ontgaat dit u maar vanwege het flexibele karakter van de Gastouderopvang kiezen ouders uit de cruciale en vitale beroepsfuncties juist voor Gastouderopvang. In plaats van dit te belonen, straft u dit nu in feite af. Ook de verpleegkundigen en artsen waar u zo voor heeft staan klappen! 

Met het oog op het verhogen van het toezicht van de Gastouderopvang en de bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, wilt u de rekening aan deze doelgroep presenteren. Het genieten van kinderopvangtoeslag is echter iets collectiefs. Met andere woorden: Toen er zo geïnvesteerd werd in het verhogen van de kwaliteit van de kinderdagverblijven (met de daarbij behorende kosten), heeft ook de groep ouders van de gastouderopvang hieraan bijgedragen en is er ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen opvang. Immers werd de rekening toen ook niet aan de doelgroepouders (kinderdagverblijf) gepresenteerd. Kinderbijslag is een goed voorbeeld van het ontvangen van deze vergoeding voor alle ouders, door alle Nederlandse werkende burgers (met of zonder kinderen) opgebracht! Want dat is immers zoals collectieve toeslagen werken. Onderscheid maken tussen groepen mensen past niet in de Nederlandse samenleving en de kernwaarden waar dit land om bekend staat. 

In plaats van de Gastouderopvang te faciliteren, hanteren jullie een ontmoedigingsbeleid m.b.t. de Gastouderopvang. Iets dat echt totaal niet valt uit te leggen in deze huidige tijd en de plank dan ook volledig misslaat. 

Wij adviseren u dan ook dringend om uw voorgenomen besluit te heroverwegen/te herzien. 

Met vriendelijke groet, 

Team Gastouderbureau BAZZ & Diana 

Dit is onze ingezonden brief. Wij roepen onze vraag- en gastouders dan ook massaal op om bezwaar te maken tegen de voorgenomen plannen.

Let op je mag maximaal 2500 karakters gebruiken en je ontvangt daarna een mail met een link om je antwoord te bevestigen.

Bronvermelding: StichtingNysa.nl; Overheid.nl; Freepik.com