Onderzoek naar stress bij kinderen op het kinderdagverblijf Onderzoek naar stress bij kinderen op het kinderdagverblijf. Verschillende empirische studies hebben laten zien dat kinderen gemiddeld meer stress ervaren op het kinderdagverblijf dan thuis. Specifiek onderzoek naar baby’s, de periode rondom de start in de kinderopvang én de beleving van ouders was alleen nog schaars. Daarom […]

Onderzoek naar stress bij kinderen op het kinderdagverblijf

Onderzoek naar stress bij kinderen op het kinderdagverblijf. Verschillende empirische studies hebben laten zien dat kinderen gemiddeld meer stress ervaren op het kinderdagverblijf dan thuis. Specifiek onderzoek naar baby’s, de periode rondom de start in de kinderopvang én de beleving van ouders was alleen nog schaars. Daarom deed Sanne de Vet promotieonderzoek op dit onderwerp.

Naar de kinderopvang gaan, kan best spannend zijn voor zowel kinderen als hun ouders. Het is vaak het eerste moment dat zij voor langere periode niet bij elkaar zijn. Het kinderdagverblijf is bovendien anders dan thuis: er zijn andere mensen aanwezig en vaak meer prikkels. Ouders ervaren eveneens stress bij het brengen van hun kinderen. ‘Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers hier aandacht voor hebben en het gesprek hierover aangaan met ouders’, vertelt Sanne de Vet.

Voordelen Gastouderopvang t.o.v. het Kinderdagverblijf

Eerder schreven BAZZ & Diana al het volgende:

Kinderen die opgevangen worden bij een gastouder voelen zich beter dan hun leeftijdsgenootjes in het kinderdagverblijf. Uit observaties Leidse gezinspedagogen blijkt dat in de gastouderopvang de kinderen meer ontspannen zijn, zich veiliger voelen en meer genieten van wat ze aan het doen zijn. Bij de gastouders was bovendien minder lawaai en waren er per begeleider minder kinderen in de groep aanwezig.

Wetenschapper Marleen Groeneveld en haar collega’s keken niet alleen naar het gedrag van de kinderen. Ze vergeleken ook de cortisolspiegels van de kinderen. De hoeveelheid cortisol in je lichaam geeft aan hoeveel stress je ervaart. Bij de gastouderopvang en de goede kinderdagverblijven bleken de kinderen niet gestresst: hun cortisolspiegel was net zo hoog als wanneer ze een dag thuis waren geweest bij hun ouders. Een kinderdagverblijf van slechtere kwaliteit zorgt wel voor stress bij de kinderen’.

Uit een ander onderzoek is bovenstaande wederom teruggekomen. De Gastouderopvang scoort bijzonder hoog in het bevorderen van het welbevinden van kinderen. 

Lees hier meer over dit onderwerp. Daarom kiest u voor een gastouder. Het welbevinden van baby’s en jonge kinderen is aanzienlijk beter t.o.v. het kinderdagverblijf.

Vervolg artikel:

Ondersteuning

De meta-analyse uit het promotieonderzoek van Sanne de Vet laat zien dat kinderen hogere cortisolniveaus – dus meer stress – in de middag produceren wanneer ze op het kinderdagverblijf zijn dan wanneer ze thuis zijn. Dit verschil werd niet gevonden voor cortisolniveaus in de ochtend. Daarnaast vond er thuis gemiddeld een cortisolafname over de dag plaats, terwijl het cortisolniveau op de kinderopvang gedurende de dag gemiddeld gezien toenam. Mogelijke algemene verklaringen voor meer stress op het kinderdagverblijf ten opzichte van thuis zijn onder andere de scheiding van ouders en overprikkeling.

Stress bij baby’s

Over het algemeen ervoeren de baby’s in het onderzoek ook meer stress op het kinderdagverblijf dan thuis, maar het stressniveau is erg wisselend. Bij baby’s die hoger scoorden op negatieve emotionaliteit, was de kans groter dat ze een afnemend cortisolniveau over de dag lieten zien. Mogelijk anticiperen pedagogisch medewerkers met name rond de start op stress bij baby’s die meer prikkelbaar zijn, waardoor deze baby’s hun stress vervolgens makkelijker kunnen reguleren.

Stress bij ouders en kinderen tijdens heropening na lockdown

Ongeveer één derde van de in totaal 694 ondervraagde ouders en kinderen bleek stress te ervaren rondom de terugkeer van het kind naar het kinderdagverblijf na de coronalockdown. Ouders rapporteerden meer stress bij de volgende kinderen: kinderen met angstigere ouders, jongere kinderen, kinderen die minder uur per week naar het kinderdagverblijf gingen na de sluiting, kinderen die minder stress ervoeren tijdens de sluiting en kinderen uit een eenoudergezin. Transitieperiodes op het kinderdagverblijf blijken een op zichzelf staande periode te zijn met unieke voorspellers van stress.

Lees hier: ‘De impact van Corona op het welbevinden van kinderen’

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Image by valeria_aksakova on Freepik