Onderzoek: corona-infectie kinderen  Onderzoek: corona-infectie kinderen net zo ongevaarlijk als willekeurige verkoudheid. Kinderen krijgen bij een corona-infectie doorgaans niet ernstigere klachten dan bij een willekeurige verkoudheid. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Ruim 300 gezinnen, waarvan gezinsleden verkouden waren of corona hadden, zijn tijdens het onderzoek nauwgezet gevolgd om het precieze ziekteverloop na een […]

Onderzoek: corona-infectie kinderen 

Onderzoek: corona-infectie kinderen net zo ongevaarlijk als willekeurige verkoudheid. Kinderen krijgen bij een corona-infectie doorgaans niet ernstigere klachten dan bij een willekeurige verkoudheid. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Ruim 300 gezinnen, waarvan gezinsleden verkouden waren of corona hadden, zijn tijdens het onderzoek nauwgezet gevolgd om het precieze ziekteverloop na een virusinfectie te bestuderen.

“Dat kinderen minder vaak ziek worden van corona dan volwassenen weten we natuurlijk al langer”, vertelt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning als hoofdonderzoeker. “Maar het mooie van deze studie is dat we nu echt op basis van heel gedetailleerde gegevens over ziekteverschijnselen kunnen laten zien wat het verloop van de virusinfectie is.”

In totaal hielden 1209 mensen, onder wie 582 kinderen, tussen september 2020 en juni 2021 dagboeken bij om hun symptomen bij een luchtweginfectie vast te leggen. Ook werd via PCR-testen gecontroleerd welk virus ze precies onder de leden hadden.

Klik hier voor de nieuwste beslisboom.

‘Twee derde van de kinderen heeft mogelijk al corona gehad’

Wat daarbij opvalt is dat al tijdens de eerdere coronagolven het virus wijdverbreid rondging onder jonge kinderen (tot en met 12 jaar oud). Dit was in een tijd dat de extra besmettelijke deltavariant nog niet zijn intrede had gedaan.

Op jaarbasis had 20 tot 40 procent van de kinderen binnen het onderzoek het coronavirus opgelopen. Via een extrapolatie schatten de onderzoekers in dat na twintig maanden met deze coronapandemie tot wel twee derde van de kinderen onder de 12 jaar in Nederland het virus mogelijk heeft gehad.

Dat is beduidend hoger dan eerder werd aangenomen. “Tot voor kort hadden we nog niet zo heel veel gegevens op dit vlak”, zegt Bruijning. “Er waren natuurlijk de resultaten van het serologische onderzoek (waarbij wordt gekeken hoeveel mensen in Nederland antistoffen in hun bloed hebben, red.). De laatste meting was van juni 2021 en toen leek het erop dat tussen 25 en 30 procent van de kinderen antistoffen in hun bloed hadden. Dat cijfer is toen als maat aangehouden.”

Dankzij de dagboeken die ze allemaal hebben bijgehouden, konden we de symptomen van corona en andere luchtweginfecties goed met elkaar vergelijken.

Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog”

Tegelijkertijd bestond in de medische wereld het vermoeden dat dit cijfer in de werkelijkheid hoger moest liggen. Want antistoffen worden na infectie niet altijd zichtbaar of ze verdwijnen na verloop van tijd.

Het onderzoek van UMC Utrecht bevestigt dit vermoeden. De reden dat het hogere aantal infecties onder kinderen destijds werd gemist, ligt er voor een deel aan dat er destijds minder werd getest. Kinderen hoefden zich alleen bij ernstigere symptomen als koorts te testen.

Wat ook meespeelt is dat bij kinderen de symptomen van een coronabesmetting niet of nauwelijks verschillen van een doorsnee verkoudheid. Bruijning: “Dankzij de dagboeken die ze allemaal hebben bijgehouden, konden we de symptomen van corona en andere luchtweginfecties goed met elkaar vergelijken. Bij kinderen zie je dan dat er qua ernst en soort klachten helemaal geen verschillen zitten tussen corona of een verkoudheid. Overigens is dat bij volwassenen nadrukkelijk niet zo, dat laat dit onderzoek ook zien.”

De resultaten van het onderzoek werpen meteen de vraag op of kinderen onder de 12 jaar nog gevaccineerd moeten worden. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet recent om de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud mogelijk te maken. De keuze of een kind wel of niet gevaccineerd wordt, ligt wel bij de ouders.

“Dat is een goed advies van de Gezondheidsraad”, zegt Bruijning. “Men had in dat advies ook mogen aangeven dat het aannemelijk is dat bij kinderen die het virus al hebben gehad, de kans waarschijnlijk kleiner is dat ze nog ernstig ziek kunnen worden van corona. De vaccinatie heeft voor hen dus minder toegevoegde waarde heeft dan voor iemand die nog geen corona heeft gehad. Dat hadden ze ook in het advies mogen zetten. Dan kunnen ouders nog beter een afweging maken. Veel ouders weten nu wel of hun kind corona heeft gehad, juist omdat er nu veel meer wordt getest.

Onderzoek: corona-infectie kinderen net zo ongevaarlijk als willekeurige verkoudheid.