Nog een keer extra verhoging kinderopvangtoeslag 2023? Denk mee! Nog een keer extra verhoging kinderopvangtoeslag 2023? Denk mee! Als gevolg van de hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Om de kinderopvang toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft het kabinet daarom besloten de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 eenmalig extra […]

Nog een keer extra verhoging kinderopvangtoeslag 2023? Denk mee!

Nog een keer extra verhoging kinderopvangtoeslag 2023? Denk mee! Als gevolg van de hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Om de kinderopvang toegankelijk en betaalbaar te houden, heeft het kabinet daarom besloten de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 eenmalig extra te verhogen. Wil je meedenken? Je kunt nu reageren op het voorstel via een internetconsultatie.

Om de verhoging te kunnen uitvoeren bereidt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Spoedbesluit kinderopvangtoeslag 2023 voor, dat op 9 februari online is gepubliceerd ter consultatie.

Lees hier: ‘Ouders weten niet wat ze gaan betalen voor de kinderopvang’. 

Maximum uurprijzen 2023

De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag worden ieder jaar geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau in maart. In de loop van 2022 bleek al dat de inflatie vele malen hoger werd dan in het CEP werd verwacht. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie heeft kabinet besloten om de maximum uurprijzen voor 2023 eenmalig (extra) te verhogen.

In het Spoedbesluit worden de maximum uurprijzen geïndexeerd volgens de geraamde prijsontwikkeling over 2022 uit de meest recente cijfers van het CPB. Bovendien wordt de correctie voor de inflatie over 2023, die normaal gesproken in 2024 zou plaatsvinden, deels naar voren gehaald. Dit betekent dat de maximum uurprijzen in totaal met 1,74 procent extra worden geïndexeerd. Voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang stijgen de maximum uurprijzen in totaal met 7,32 procent (deze worden € 9,12 en € 7,85) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06 procent (deze wordt € 6,85).

Uitbetaling

Vooruitlopend op de besluitvorming betaalt de dienst Toeslagen ouders al vanaf 20 februari uit op basis van de nieuwe maximum uurprijzen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Meedenken

Wil je meedenken over het onderwerp? Je kunt tot en met 16 februari 2023 HIER reageren op dit voorstel. Let op: omdat het om een Spoedbesluit gaat is de periode van internetconsultatie korter dan gebruikelijk. Je kunt één week lang reageren.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Image by Freepik