Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & Corona De nieuwe versie Protocol Kinderopvang en & Corona is een feit. Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is […]

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & Corona

De nieuwe versie Protocol Kinderopvang en & Corona is een feit. Op donderdag 8 juli heeft het RIVM de handreiking neusverkouden kinderen en de handreiking voor bron- en contactonderzoek bij kinderen gewijzigd. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de regels die gelden in de kinderopvang. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.

Maatregelen voor kinderen: Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit betekent dat: 1. Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang: • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn); • als ze af en toe hoesten; • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid; • bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2- 4 infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie.

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rijtje

  • Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.
  • Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt).
  • Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd (zie kader hieronder voor de definitie), gelden een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen.
  • Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine.

Maatregelen voor kinderen: Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit betekent dat:

Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:

  • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
  • als ze af en toe hoesten;
  • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
  • bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2- 4 infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Het volledige protocol is hier te vinden.

Aan een nieuwe versie van de beslisboom wordt nog gewerkt. De meest recente beslisboom vind je hier.

Bron: Boink.nl en veranderingekinderopvang.nl.