Nieuwe beslisboom voor alle leeftijden Nieuwe beslisboom voor alle leeftijden. Er is een nieuwe beslisboom voor de kinderopvang, die geldt voor kinderen van alle leeftijden. De beslisboom is aangepast nu de coronamaatregelen (voorlopig) van tafel zijn. De beslisboom is een vertaling van de richtlijnen van het RIVM, voor de kinderopvang. Onlangs is het protocol Kinderopvang & […]

Nieuwe beslisboom voor alle leeftijden

Nieuwe beslisboom voor alle leeftijden. Er is een nieuwe beslisboom voor de kinderopvang, die geldt voor kinderen van alle leeftijden. De beslisboom is aangepast nu de coronamaatregelen (voorlopig) van tafel zijn. De beslisboom is een vertaling van de richtlijnen van het RIVM, voor de kinderopvang.

Onlangs is het protocol Kinderopvang & COVID-19 opgeheven. Wanneer het aantal besmettingen met het coronavirus weer toeneemt, kan het protocol weer van kracht worden.

Beslisboom (versie 25 april 2022)

Omdat de meeste coronamaatregelen van tafel zijn, is ook de beslisboom bijgewerkt, waarmee bepaald kan worden of een kind wel of niet naar het kinderdagverblijf, de gastouderopvang, bso of noodopvang kan gaan.

Download de meeste actuele versie van de beslisboom >>

Het protocol Kinderopvang & COVID-19 is voorlopig opgeheven en er in navolging hiervan is er een nieuwe beslisboom voor alle leeftijden ontwikkeld. Voor de kinderopvang gelden geen specifieke coronamaatregelen meer, nu het kabinet het grootste deel van de coronamaatregelen heeft losgelaten. Mocht het virus weer oplaaien, dan kan het protocol weer geactiveerd worden. Lees meer

  • Medewerkers/gastouders die zwanger zijn, worden nog steeds geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand
    van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar.
  • Medewerkers/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een
    risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen
    van het RIVM), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep.

Lees hier ons vorige bericht over dit onderwerp.Protocol Kinderopvang & Corona is komen te vervallen. Mocht dit in de toekomst (najaar) weer veranderen dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

In navolging van het komen te vervallen van het protocol Kinderopvang en Corona is er dus een nieuwe beslisboom voor alle leeftijden ontwikkeld.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl. Afbeelding:Excited woman photo created by user18526052 – www.freepik.com