Nieuw protocol Kinderopvang & Corona Nieuw protocol Kinderopvang & Corona. Het protocol kinderopvang en corona wijzigt op maandag 11 april 2022. De testvoorrang bij de GGD voor medewerkers/gastouders in de kinderopvang vervalt, maar het werkadvies voor zwangere medewerkers én de thuisblijfregels bij een positieve zelftest blijven gelden. Het protocol kinderopvang en corona is samengesteld door […]

Nieuw protocol Kinderopvang & Corona

Nieuw protocol Kinderopvang & Corona. Het protocol kinderopvang en corona wijzigt op maandag 11 april 2022. De testvoorrang bij de GGD voor medewerkers/gastouders in de kinderopvang vervalt, maar het werkadvies voor zwangere medewerkers én de thuisblijfregels bij een positieve zelftest blijven gelden.

Het protocol kinderopvang en corona is samengesteld door branchepartijen in de kinderopvang, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een vertaling van de dan geldende coronamaatregelen naar de dagelijkse praktijk in de kinderopvang en dient als advies voor kinderopvangorganisaties, pedagogisch medewerkers, gastouders en gastouderbureaus.

Wijzigingen

In het gewijzigde protocol (versie 11 april 2022) zijn enkele belangrijke wijzigingen opgenomen:

  • Niet meer testen bij GGD na positieve zelftest: Op dit moment moet iedereen met een positieve zelftest zichzelf ook bij de GGD laten testen. Dit advies komt per 11 april te vervallen. Voor risicogroepen en zorgmedewerkers blijft het nog steeds mogelijk om zich bij de GGD te laten testen. Ook voor een herstelbewijs kan er nog getest worden bij de GGD.
  • Prioriteit voor medewerkers in de kinderopvang niet meer mogelijk: Medewerkers en gastouders krijgen nu voorrang bij het testen bij de GGD.  Als gevolg van het vervallen advies om na een positieve zelftest te laten testen bij de GGD, komt ook de voorrangsregeling voor medewerkers en gastouders te vervallen.

Adviezen die van kracht blijven

Daarnaast blijven deze adviezen gelden:

  • Thuisblijfregels blijven gelden. Als de zelftest positief is dan blijft men thuis.
  • Zwanger: Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent dat nog steeds wordt geadviseerd om voor zwangere medewerkers, vanaf het derde trimester van hun zwangerschap, andere passende werkzaamheden te organiseren.

Bekijk hier de nieuwste beslisboom.

In het protocol zelf is aangegeven op welke plekken het protocol is gewijzigd. Bekijk het protocol kinderopvang en corona (versie 11 april 2022) hier >>

Daarnaast kan de kinderopvang en scholen kunnen na 1 juni 2022 niet meer zomaar worden gesloten of beperkt worden door de overheid, wanneer het coronavirus weer oplaait. Het kabinet schrapt deze bepalingen uit de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm), schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer.

Vrij vertaald betekent dit dat de kinderopvang na 1 juni 2022 niet meer in een verplichte lockdown hoeft, wanneer het aantal coronabesmettingen toeneemt. Dit betekent dat ministers tijdens een persconferentie niet zomaar kunnen aankondigen dat de kinderopvang of scholen dicht moeten.

Als het kabinet later alsnog deze coronamaatregelen noodzakelijk vindt, dan moet er eerst een nieuw wetsvoorstel komen, dat door de Tweede én Eerste Kamer moet worden goedgekeurd.

Bron: Kinderopvang.nl Afbeelding: Pixabay