Nieuw: géén quarantaineplicht meer voor 0 – 4 jarigen Op de site van Kinderopvangtotaal.nl valt het volgende te lezen: Nieuw: géén quarantaineplicht meer voor 0 – 4 jarigen. Dit valt te lezen in het nieuwe Protocol Kinderopvang. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wél naar de kinderopvang als een huisgenoot, of iemand met wie […]

Nieuw: géén quarantaineplicht meer voor 0 – 4 jarigen

Op de site van Kinderopvangtotaal.nl valt het volgende te lezen:

Nieuw: géén quarantaineplicht meer voor 0 – 4 jarigen. Dit valt te lezen in het nieuwe Protocol Kinderopvang. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wél naar de kinderopvang als een huisgenoot, of iemand met wie zij nauw contact hebben gehad, COVID-19 heeft. De quarantaineregels voor deze kinderen zijn per 15 oktober komen te vervallen. Ook is er een nieuwe versie van de beslisboom.

Het kabinet heeft het OMT-advies overgenomen om de verplichte quarantaine voor jonge kinderen te laten vervallen, omdat zij een erg kleine rol spelen in het overbrengen van COVID-19.

Vermijd contact met risicogroep

In het nieuwe protocol wordt wel geadviseerd deze kinderen zo min mogelijk in contact te brengen met mensen die een hoger risico lopen om (zeer) ernstig ziek te worden wanneer zij besmet worden met het coronavirus.

Thuisblijven bij klachten

Wanneer het jonge kind (milde) corona-gerelateerde klachten heeft is het advies in het protocol kinderopvang om het kind thuis te laten blijven en te laten testen op het coronavirus via de GGD.

De quarantaineregels voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud blijven gelden. Bekijk het gewijzigde protocol kinderopvang & COVID-19 versie 18-10-2021 >> (de wijzigingen zijn geel gearceerd)

Klik hier voor meer informatie en hier voor de meest actuele beslisboom.

Nieuwe beslisboom

Ook is er een nieuwe beslisboom van kracht (versie 18 oktober 2021). Het kind, met of zonder klachten, is nu het uitgangspunt. Via de beslisboom bepaal je eerst of een kind klachten heeft die passen bij corona (grijze blok). Daarna volg je de route die voor het betreffende kind van toepassing is. Een andere aanpassing in de beslisboom is de wijziging van de quarantaine-regels voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die ook in het nieuwe protocol kinderopvang verwerkt zijn.

Daarnaast is de layout van de aangepaste beslisboom anders: een liggend formaat. Door de beslisboom zo in te delen is de informatie beter over de pagina verdeeld.

Andere aanpassingen

Verder is aangepast:

  • Het tekstblok ‘Bedenk vóór je begint’ heeft meer nadruk gekregen omdat het informatie bevat die je móet weten voordat je de beslisboom gaat gebruiken.
  • De startvraag is vervangen door het uitgangspunt “kind MET of kind ZONDER klachten” (grijze blokken).
  • De toelichting bij de *, ** en *** zijn gebundeld in één kader zodat de informatie makkelijker vindbaar is.
  • Bij de toelichting op categorie 2 contacten stond: “Groep- en klasgenoten van een enkel besmet kind hoeven niet in quarantaine.” In deze zin is ‘kind’ vervangen door ‘persoon’, want het geldt ook als de medewerker/leerkracht besmet is. Dat is ook verwerkt in het blauwe blokje in de boom.
  • Het tekstblok met informatie over testen is verwijderd. Die informatie diende niet het primaire doel van de beslisboom, namelijk bepalen of een kind thuis moeten blijven of niet. Nu is er meer ruimte voor relevantere informatie en oogt de boom overzichtelijker. In het kader ‘Wanneer mag een kind weer naar de opvang/school?’ is nu wel een verwijzing opgenomen naar de website van de Rijksoverheid, waar de informatie over het testen van kinderen staat.

Aan de Engelstalige versie van de beslisboom wordt nog gewerkt. Die komt zo spoedig mogelijk beschikbaar, meldt BOinK. Op de site van BOinK kun je alle actuele informatie over Corona en de Kinderopvang lezen.

Nieuw: géén quarantaineplicht meer voor 0 – 4 jarigen

Gebruikte bronnen: Kinderopvangtotaal.nl en BOinK. Afbeelding: Pexels.com