Mogelijk flinke verhoging Kinderopvangtoeslag in 2023 Mogelijk flinke verhoging Kinderopvangtoeslag in 2023. Er staat mogelijk een recordverhoging van de toeslagtarieven gepland voor 2023: de indexering zou, volgens de berekening van Bureau Buitenhek, uitkomen op 5,7 procent. Niet eerder steeg de maximum uurprijs die de overheid vergoedt middels de kinderopvangtoeslag met zo’n hoog percentage. Het huidige […]

Mogelijk flinke verhoging Kinderopvangtoeslag in 2023

Mogelijk flinke verhoging Kinderopvangtoeslag in 2023. Er staat mogelijk een recordverhoging van de toeslagtarieven gepland voor 2023: de indexering zou, volgens de berekening van Bureau Buitenhek, uitkomen op 5,7 procent. Niet eerder steeg de maximum uurprijs die de overheid vergoedt middels de kinderopvangtoeslag met zo’n hoog percentage. Het huidige record dateert van 2019, toen werd de maximum uurprijs geïndexeerd met 4 procent.

De indexering voor 2023 heeft Bureau Buitenhek berekend op basis van de meest recente ramingen (CEP 2022) van het Centraal Planbureau, meldt Bureau Buitenhek op de website.

De relatief hoge indexering voor 2023 is mede het gevolg van de coronacrisis en de effecten van de oorlog in Oekraïne op de inflatie, legt Buitenhek uit. Ook de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol bij de indexering; de maximum uurprijzen zijn namelijk gekoppeld aan de ramingen CPB voor inflatie- en loonontwikkeling. De eerdere ramingen daarvan voor 2022 heeft het CPB bijgesteld en die correctie/extra verhoging – met 2,3 procentpunten – wordt doorberekend in de toeslagtarieven voor 2023. Voor 2022 stond de indexering op slecht 0,5 procent, wat teleurgestelde reacties opriep bij de branche.

Geraamde tarieven 2023

Het maximum toeslagtarief voor dagopvang zal stijgen van € 8,50 nu naar € 8,99 in 2023 en voor de BSO zal het toeslagtarief stijgen van € 7,31 nu naar € 7,72 in 2023. De gastouderopvang krijgt, naast de standaard indexering, in 2023 te maken met een incidentele korting van € 0,15 als dekking voor de extra kosten van intensiever toezicht. Daardoor stijgen de toeslagtarieven voor gastouderopvang minder: van € 6,52 nu naar € 6,74 in 2023 (inclusief de korting van € 0,15 voor intensivering toezicht, die wordt verrekend met het toeslagtarief).

Oneerlijk vinden wij dit wel. Er is in de afgelopen jaar enorm veel geinvesteerd in de kinderopvang (kinderdagverblijven, BSO). Toen werd de rekening ook niet bij die doelgroep neergelegd maar werd deze rekening evenredig verdeeld over de verschillende doelgroepen. Dat dit nu wel het gebeurt bij de Gastouderopvang vinden wij dan ook totaal niet uit te leggen en onevenredig. Lees hier meer over dit onderwerp.

‍Zo komen de ramingen tot stand

Bureau Buitenhek legt uit hoe deze indexering tot stand komt: “Voor 2023 raamt het CPB voor Nederland een gemiddelde prijsstijging van 2,2% en een gemiddelde loonstijging van 3,7% (na correctie loonkostensubsidies NOW en continuïteitsbijdrage zorg). Op basis van die ramingen zouden de toeslagtarieven voor 2023 met 3,4% worden geïndexeerd.
Omdat nu blijkt dat de loonvoet en inflatie in 2022 veel hoger zijn dan de eerdere CPB ramingen en de toeslagtarieven in 2022 te weinig zijn geïndexeerd, volgt in 2023 een correctie daarvoor van +2,3% punten. Bij elkaar telt dat op tot een index van 5,7%.”

‍Internetconsultatie

Eind februari 2022 is het ontwerp besluit kinderopvangtoeslag 2023 gepubliceerd via een zogenaamde internetconsultatie. Uiterlijk in augustus 2022 wordt het definitieve besluit over de toeslagtarieven 2023 verwacht.

Goed nieuws
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Dit betekent dat mensen met flexibele banen ook recht blijven hebben op opvang als dit bijvoorbeeld in de avond of in het weekend plaatsvindt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag los via het Besluit kinderopvangtoeslag 2023. Lees meer
Mogelijke flinke verhoging kinderopvangtoeslag… We zullen de ontwikkelingen nauwkeurig op de voet blijven volgen.

Bronvermelding: Kinderopvangtotaal.nl; Buitenhek; Afbeelding:Happy children photo created by master1305 – www.freepik.com