Meertaligheid bij jonge kinderen Meertaligheid bij jonge kinderen. Tegenwoordig hebben veel kinderen met meerdere talen te maken, omdat ze bijvoorbeeld in gemengde huwelijken opgroeien. Jonge kinderen horen en leren de taal veelal thuis, maar ook bij een gastouder, op de peuterspeelzaal en op school. Hoe is het voor een kind om op te groeien met […]

Meertaligheid bij jonge kinderen

Meertaligheid bij jonge kinderen. Tegenwoordig hebben veel kinderen met meerdere talen te maken, omdat ze bijvoorbeeld in gemengde huwelijken opgroeien. Jonge kinderen horen en leren de taal veelal thuis, maar ook bij een gastouder, op de peuterspeelzaal en op school. Hoe is het voor een kind om op te groeien met meer talen? Als gastouder is het belangrijk om erover na te denken hoe je een kind kan ondersteunen in de taalontwikkeling en het welbevinden.

Op de site van Edux is valt het volgende te lezen:

Meertalige kinderen kunnen met hun ouders of verzorgers in Nederland wonen om verschillende redenen, denk aan: liefde, werk of vluchten. Deze familiaire relatie speelt een belangrijke rol in het leven van een kind. De taal (of talen) die in deze relatie wordt gesproken is bijna altijd de basistaal waarin het kind zich veilig voelt, heeft leren spreken en gevoelens uit. Kinderen kunnen een nieuwe taal beter leren wanneer de basistaal ook goed ontwikkelt. Wanneer een kind vanaf de geboorte opgroeit met meerdere talen, ontwikkelen die talen zich tegelijk (simultaan) in de hersenen. Om kansengelijkheid te stimuleren is het belangrijk om met het kind, de basistaal en de ouders/ verzorgers samen te werken. Een kind heeft mogelijk een andere ondersteuning van de professional nodig wanneer er thuis sprake is van een taalarme of taalrijke opvoeding. Als professional zoek je aansluiting bij een kind, door ouders/ verzorgers hierbij te betrekken en met hen te bouwen aan vertrouwen kan je veel waardevolle informatie delen en actief samenwerken om het kind te ondersteunen.

Meertaligheid bij jonge kinderen. Een meertalig kind dat een nieuwe taal leert hoort de gesproken taal en moet in zijn hoofd zoeken naar de betekenis, want in het begin denkt het kind nog in de basistaal. Het is belangrijk om kinderen ook in hun basistaal te laten spreken en spelen. In de “basistaal” begrijpt een kind sneller de context en kan het brein makkelijker de verbindingen maken. Wanneer je iets begrijpt kan je “labelen” ofwel vertalen naar de nieuwe taal. Hoe snel een kind de nieuwe taal leert heeft dus te maken met de persoonlijke capaciteiten en omgevingsfactoren. Wanneer de passieve en actieve woordenschat in het Nederlands groter wordt hoeft het kind steeds minder lang na te denken. Als gastouder kan je kinderen ondersteunen door te zorgen voor herkenbaarheid en rekening te houden met een langere verwerkingstijd. Dit is van groot belang voor het welbevinden van meertalige kinderen die de nieuwe taal nog niet goed spreken en begrijpen.

Weetje 1: Tot het eerste levensjaar kan een kind iedere taal aanleren, die het krijgt aangeboden. Na 1 jaar gooien kinderen de klanken waarop geen beroep wordt gedaan, als het ware weg.

Weetje 2: Het woord ‘mama’ bevat in iedere taal dezelfde klanken. Dit is vaak ook het woord dat een kind als eerste leert doordat het deze klanken als eerste kan maken.

Het kan voorkomen dat meertalige kinderen ze niet praten op de kinderopvang. Het label ‘selectief mutisme’ is dan snel geplakt, maar klopt dat wel? Deze vraag stelt onderzoeker Yolande Emmelot zich in een blog. Selectief mutisme is een stoornis waarbij een kind in sommige situaties niet kan praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan, legt ze uit. Bij meertalige kinderen is een periode van zwijgzaamheid echter ‘normaler’ dan bij andere kinderen. Het lijkt dan niet wenselijk om met de ‘selectief mutisme’-diagnose te zwaaien, met bijbehorend behandelplan.

Bron: kinderopvangtotaal.nl

Eenzaam voelen

Wat niet wil zeggen dat er niets aan de hand is, aldus Yolande Emmelot. Want kinderen die zwijgen kunnen zich heel eenzaam gaan voelen. Ze kunnen immers maar heel beperkt contact maken met hun leeftijdgenootjes in de klas of de opvang.

Wat kun je als gastouder doen wanneer een meertalig kind niet of nauwelijks tijdens de opvang spreekt:

Meertaligheid bij jonge kinderen hoeft niet altijd tot zorgen te leiden. Onderzoek toont zelfs aan dat meertaligheid ook voordelen kan hebben voor de bredere hersenontwikkeling. Zo blijkt dat meertalige kinderen gemiddeld een beter geheugen hebben. Samenvattend nog enkele tips voor de begeleiding van meertalige kinderen:

 • Een kind dat zich veilig voelt heeft meer plezier en staat meer open om te leren; investeer eerst in welbevinden.
 • Ontwikkelen mag in je eigen tempo; sluit bij het kind aan, zo voelt een kind ‘ik ben goed zoals ik ben.’
 • Over iets dat je herkent hoef je minder lang na te denken. Zorg voor herkenbaarheid en houd rekening met een andere verwerkingstijd.
 • Het leren van een nieuwe taal kost veel energie. Door ook in de moedertaal te mogen spreken en spelen kan een kind even ontspannen en worden verschillende ontwikkelingen gestimuleerd.
 • Kinderen leren van elkaar, ondersteun sociale interacties.
 • Beweging, vooral in de buitenlucht, stimuleert het brein om nieuwe verbindingen te maken. Kijk en stem met het kind af of er ondersteuning nodig is.
 • Door interesse te tonen in elkaars cultuur en gebruiken voelt een kind dat de dingen die hij of zij gewend is ook belangrijk zijn.
 • Bespreek met ouders hoe zij thuis verder kunnen gaan met spelen en taal, ook in de basistaal.
 • Wees je als professional bewust van je eigen expressie, gebaren en gebruiken. Zoek afstemming door actief te kijken naar (non-)verbale communicatie van het kind én de ouders/ verzorgers.
 • Lees veel voor en benoem allerlei tekeningen voorbeelden.
 • Zoek het mooie in elkaar en geef daar aandacht aan, zo leert een kind talenten herkennen en ervaart het succeservaringen.

Bron: Edux