Meer kinderen groeien op in armoede Meer kinderen groeien op in armoede. In 2023 zal maar liefst 9,5 procent van de kinderen in Nederland in armoede leven. Dat is de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB). Dit vergt ook een signaleringsfunctie van professionals. Door de hoge inflatie is het percentage kinderen in armoede al van […]

Meer kinderen groeien op in armoede

Meer kinderen groeien op in armoede. In 2023 zal maar liefst 9,5 procent van de kinderen in Nederland in armoede leven. Dat is de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB). Dit vergt ook een signaleringsfunctie van professionals.

Door de hoge inflatie is het percentage kinderen in armoede al van 7,2 procent in 2021 naar 9,2 procent in 2022 gestegen. CPB-directeur Pieter Hasekamp: ‘Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie. Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.’

Lees hier: ‘Professionals lopen tegen dilemma’s aan bij het werken met de meldcode’.

Prijzen stijgen, lonen niet

De oorzaak van de inflatie heeft met name te maken met de oorlog in Oekraïne en verstoringen door de coronacrisis. Huishoudens hebben vooral last van de snel gestegen energieprijzen. Het CPB verwacht dat de prijs van gas volgend jaar licht daalt, maar toch ruim boven de prijs van de afgelopen jaren blijft. Ook de voedselprijzen zijn gestegen. Tegelijkertijd nemen de lonen volgens het CPB ‘opvallend weinig’ toe.

Stress door geldzorgen

‘Ouders krijgen veel stress door geldzorgen’, zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Aan de financiën kun je als jeugdprofessional niets doen, maar je kunt er wel met ouders over praten. Ze voelen zich daardoor minder alleen.’

Juist professionals die regelmatig contact hebben met veel ouders, kunnen beginnende financiële problemen signaleren en ouders de weg wijzen naar ondersteuning, legt Donkers uit. ‘Bijvoorbeeld leraren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en professionals in de jeugdgezondheidszorg. Je moet dan wel weten welke hulp beschikbaar is in de gemeente en welke fondsen er zijn. Op de basisschool en in de kinderopvang kun je er tijdens één-op-één-contact met ouders rustig over praten.’

Lees hier alles over de oudertelefoon. De oudertelefoon is voor ouders met opvoedvragen en zaken waarin ouders tegenaanlopen/vastlopen.

Hoe lang in armoede, hoe groter de gevolgen

Ouders hebben er vaak moeite mee dat ze hun kinderen niet meer alles kunnen bieden wat ze eerst wel konden, zegt Donkers. ‘Een korte periode van geldzorgen in een gezin zorgt niet meteen voor grote problemen voor kinderen. Maar hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe nadeliger de gevolgen zijn. Als de prijzen blijven stijgen, komen meer gezinnen voor langere tijd in de problemen. Dat vraagt om structurele oplossingen.’

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Nederlangs Jeugsinstituut.nl; Afbeelding:Image by user18526052 on Freepik