Lockdown: opvang 0-4 jaar blijft open, BSO schakelt over op noodopvang Lockdown: opvang 0-4 jaar blijft open, BSO schakelt over op noodopvang. De kabinetsmaatregelen van 18 december hebben ook gevolgen voor de kinderopvangsector. De maatregelen verschillen voor de dagopvang, de gastouderopvang en de BSO. De compensatieregeling wordt weer van kracht. Op 3 januari worden de […]

Lockdown: opvang 0-4 jaar blijft open, BSO schakelt over op noodopvang

Lockdown: opvang 0-4 jaar blijft open, BSO schakelt over op noodopvang. De kabinetsmaatregelen van 18 december hebben ook gevolgen voor de kinderopvangsector. De maatregelen verschillen voor de dagopvang, de gastouderopvang en de BSO. De compensatieregeling wordt weer van kracht. Op 3 januari worden de maatregelen opnieuw tegen het licht gehouden.

De gastouderopvang (zowel nannyopvang als gastouderopvang in de eigen woning) en kinderdagopvang (0-4 jaar) zijn geopend.
Uitleg van deze beslissing is dat het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar tot nu toe laag is. Daarom blijft de kinderdagopvang voor deze groep kinderen open. Ook de gastouderopvang blijft open vanwege de kleinschaligheid en omdat vaak ouders met een cruciaal beroep gebruik maken van deze opvang.
Echter wordt met klem verzocht om alleen gebruik te maken van de opvang indien het echt nodig is. Er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk in de bubbel van het eigen gezin te verblijven tijdens de lockdown.

De buitenschoolse en bijbehorende voorschoolse opvang gaan dicht en schakelen dus over op noodopvang. Net als in vorige lockdowns mogen ouders een beroep doen op noodopvang als in elk geval een ouder een cruciaal beroep heeft. De lijst met cruciale beroepen wordt iets aangescherpt. De nieuwe lijst vind je hier.

Ruimhartige beoordeling

Ouders moeten om voor noodopvang in aanmerking te komen een contract hebben met een kinderopvangorganisatie en ze kunnen in principe alleen op contractdagen noodopvang aanvragen. De brancheorganisaties vragen om een ‘ruimhartige’ beoordeling van de aanvragen van zorgpersoneel en kwetsbare kinderen.

Het streven van het kabinet is om het onderwijs en de buitenschoolse opvang per 10 januari weer open te laten gaan. Op maandag 3 januari volgt een nieuw wegingsmoment en dan geeft het kabinet hierover duidelijkheid. De landelijke lockdown geldt in elk geval tot 14 januari.

De meest actuele beslisboom vind je hier.

Compensatieregeling van kracht

Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de kinderopvang door te betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de opvang, hoeft er niet worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd en kan noodopvang worden geboden aan ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Alle ouders die gebruikmaken van kinderopvang en hun factuur tijdens de sluiting volledig door blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

Lockdown: opvang 0-4 jaar blijft open, BSO schakelt over op noodopvang.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Kennisnetwerkgastouderopvang.nl; Afbeelding: Freepik