Leren lezen & schrijven begint in de Kinderopvang Leren lezen & schrijven begint in de kinderopvang. Op maandag 6 september 2021 begint de Week van Lezen en Schrijven. Volgens de BMK wordt de basis hiervoor gelegd in de kinderopvang dus ook in de Gastouderopvang. Tijdens deze week vraagt Stichting Lezen en Schrijven speciale aandacht voor […]

Leren lezen & schrijven begint in de Kinderopvang

Leren lezen & schrijven begint in de kinderopvang. Op maandag 6 september 2021 begint de Week van Lezen en Schrijven. Volgens de BMK wordt de basis hiervoor gelegd in de kinderopvang dus ook in de Gastouderopvang.

Tijdens deze week vraagt Stichting Lezen en Schrijven speciale aandacht voor het verminderen en voorkomen van laag geletterdheid in Nederland.  Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen en schrijven en/of rekenen, met alle gevolgen van dien. Want dit gemis werkt in vele aspecten van het leven door. Om ervoor te zorgen dat deze mensen allemaal aan de samenleving mee kunnen doen, vraagt de stichting burgers, bedrijven en organisaties in actie te komen.

Verwerken van indrukken

Volgens de BMK wordt de basis hiervoor gelegd in de kinderopvang. (Voor)lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, aldus de branchevereniging. Het draagt bij aan het taalgevoel en -begrip en het stimuleert de spraakontwikkeling. Ook prikkelt (voor)lezen de fantasie. Het oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden en bijdragen aan verwerken van indrukken en gevoelens.

Lees hier meer over de kinderboekenweek 2020.

Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken, aldus de BMK. Het vergroot de woordenschat. Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Kinderen pikken nieuwe woorden op. Wanneer een kind wordt voorgelezen, maakt het op een aangename manier kennis met de wereld van de letters en boeken. Een wereld waarvan het veel profijt kan hebben. Hier ligt voor de kinderopvang dus een belangrijke opdracht.

De kracht van herhaling en interactief (voor)lezen

Kinderen leren enorm veel van herhaling. Sommige kinderen kiezen iedere keer hetzelfde boekje uit om uit voorgelezen te worden. Vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen is de kracht van herhaling (meerdere keren voorlezen uit hetzelfde boekje) een pré. Door herhalend voor te lezen beklijft het verhaal en de woorden. Interactief voorlezen is een leuk hulpmiddel om kinderen bij het verhaal te houden en te kijken of zij de woorden begrijpen. Op deze manier wordt de woordenschat vergroot en wordt de basis gelegd voor het begrijpend lezen. Daarnaast vergroot deze manier het leesplezier. Voorbeelden van interactief voorlezen: Wijs het konijn eens aan, hoeveel appels hangen er in de boom?, hoe heet de hond van de clown etc.?

Lees hier meer over interactief voorlezen.

Leren lezen & schrijven begint in de kinderopvang.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Foto: Pixabay