Kwaliteitseisen Gastouderopvang worden verder aangescherpt RTL nieuws komt met het volgende: Er zijn te grote verschillen in de kwaliteit van de gastouderopvang. In één op de vijf gevallen is de opvang door gastouders ondermaats en wordt er te weinig gedaan voor de ontwikkeling van kinderen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken scherpt de eisen voor […]

Kwaliteitseisen Gastouderopvang worden verder aangescherpt

RTL nieuws komt met het volgende:

Er zijn te grote verschillen in de kwaliteit van de gastouderopvang. In één op de vijf gevallen is de opvang door gastouders ondermaats en wordt er te weinig gedaan voor de ontwikkeling van kinderen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken scherpt de eisen voor gastouders daarom aan.

Er zijn al wel regels voor gastouders. Ook zijn bepaalde diploma’s nodig om dit beroep te mogen uitoefenen. Toch wordt een deel van de kinderen in de gastouderopvang nog niet of te weinig gestimuleerd in de ontwikkeling. “Een gemiste kans”, zegt Van Gennip. “Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind in goede handen is.”

De minister komt daarom met extra kwaliteitseisen. Zo moet iedere gastouder een pedagogisch werkplan opstellen en permanent blijven werken aan de eigen pedagogische ontwikkeling. “Ik begrijp goed dat dit voor sommige gastouderbureaus een flinke ommezwaai betekent, maar uiteindelijk zorg dit voor betere opvang voor kinderen.”

***Wat vindt Gastouderbureau BAZZ & Diana***:

‘Wij erkennen dat er tussen gastouders onderling verschillen bestaan. Als gastouderbureau hanteren wij om deze reden een uitgebreide screening waarin wij gastouders toetsen op kennis, vaardigheden en houding. Om deze reden werken wij niet met alle gastouders samen (zelfs niet in tijden van tekorten)  maar werken wij met professionele, flexibele en pedagogisch goed onderlegde gastouders. Aan gastouders worden juist heel veel eisen gesteld, zo moet haar woning aan tal van veiligheidseisen voldoen, moet zij kennis hebben van pedagogisch component maar ook de routes bij het vermoeden van kindermishandeling kennen. De regels om als gastouder te mogen werken zijn niet mals evenals de inspecties op locatie. Het is daarom te kort door de bocht om de gastouderopvang als ‘zorgenkindje’ weg te zetten. Verschillende onderzoeken onderstrepen de voordelen van kleinschalige opvang en het effect op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. De Gastouderopvang heeft juist een hele professionalisering doorgemaakt. Dat er altijd ruimte voor verbetering is, onderschrijven wij. Het verbeteren van de kwaliteit (bij welke vorm dan ook) juichen wij dan ook toe. Het Gastouderschap is vanuit onze optiek een heus beroep en het zijn geen vrijblijvende oppassers maar leidsters. Alles gastouders hebben een VOG overlegd en hun huisgenoten, structureel aanwezigen, is zij in het bezit van een EHBO cursus toegespitst op kinderen. Daarnaast hebben de meeste gastouders voldoende scholing genoten (SPW, PABO, Pedagogiek) etc en blijven zij cursussen volgen om up to date te blijven’. 

Kleinschalig

Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang die meer flexibiliteit biedt aan ouders. Vaak vangt een gastouder kinderen thuis op of komt diegene aan huis. Vooral voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers en andere mensen die op wisselende tijden werken is gastouderopvang vaak een uitkomst.

Een gastouder is veel goedkoper dan reguliere kinderopvang en ouders die hun kinderen daarheen brengen, hebben wel recht op kinderopvangtoeslag. Bovendien kan in onderling overleg worden afgesproken hoeveel uur de gastouder nodig is; de kinderopvang kan meestal alleen per dag of dagdeel worden afgenomen.

Zo’n honderdduizend kinderen maken gebruik van deze vorm van opvang. Een gastouder mag maximaal zes kinderen van nul tot twaalf jaar tegelijk opvangen. Jonge kinderen van de gastouder zelf worden daarbij meegerekend.

Te laat

Belangenorganisatie BOinK is blij dat nu eindelijk de regels voor de gastouderopvang worden aangescherpt. “Maar het is veel te laat”, zegt voorzitter Gjalt Jellesma. “Het had al veel eerder moeten gebeuren.” BOinK pleit daar al jaren voor.

Om de kwaliteitseisen aan te scherpen is een wetswijziging nodig. Het streven is om de nieuwe regels in 2025 te laten ingaan. Omdat de hogere eisen ook een extra inspanning vragen van gastouders, gaat de maximum vergoede uurprijs met 21 cent omhoog.

Bron: RTLnieuws.nl; Afbeelding: