klachtenregeling titel
Klachtenregeling interne klachten

Inleiding

Op het moment dat u gebruik maakt van Gastouderopvang dan is het van belang dat de opvang naar volle tevredenheid verloopt. Desondanks kan het gebeuren dat u als ouder ergens ontevreden over bent en een klacht wilt indienen.
Daarbij kunt u kiezen tussen onze interne en externe procedure. Het bespreekbaar maken in een vroeg stadium is dan essentieel, maar soms ook heel lastig. Bij vraagouders kan de angst bestaan dat het bespreekbaar maken van hun verwachtingen/wensen indirect (nadelig) effect zal hebben op de opvang van hun kindje bij hun gastouder.
Deze wederzijdse afhankelijkheid kan er dan voor zorgen dat vraagouders te lang wachten met het kenbaar maken van hun klacht.

Communicatie neemt een belangrijke plaats in bij ons.
Dit is een van de voorwaarden om hoogwaardige opvang tot stand te laten komen. Om deze reden nemen wij uw klacht/opmerking dan ook heel serieus. Enerzijds om onze dienstverlening te verbeteren en anderzijds de kwaliteit te waarborgen.
In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt indienen en op welke wijze (procedure) uw klacht in behandeling wordt genomen.
De procedure m.b.t. de interne klachtenregeling kunt u terugvinden in uw Portabase account maar staat tevens beschreven in de onderstaande link:

Klachtenregeling interne klachten
Klachtenregeling

Klachtenregeling extern

Bazz & Diana is daarnaast aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. Op het moment dat de interne klachtenprocedure niet tot het gewenste oplossing heeft geleid of u wilt zich direct tot de klachtencommissie wenden dan kunt u uw geschil bij de landelijke klachtencommissie onder de aandacht brengen. Het klachtenloket kinderopvang zal de klacht trachten op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Tevens kunt u zich rechtstreeks uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar Bazz & Diana bij aangesloten is. Drie manieren om uw klacht in te dienen bij www.degeschillencommissie.nl:

1.  Ga naar de geschillencommissie kinderopvang die uw klacht kan behandelen en dien daar uw klacht in.
2. Zoek via Adressen ondernemers de naam van uw ondernemer en dien via die pagina uw klacht in.
3. Zoek op Onderwerp als u niet weet bij welke commissie u moet zijn of als u uw ondernemer  niet kunt vinden.

Voorwaarden

  • Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam, adres en handtekening  van de klager.
  • Een duidelijke beschrijving en reden van de klacht.
  • De klacht mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn.

Klachtenregeling extern

Bazz & Diana is daarnaast aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. Op het moment dat de interne klachtenprocedure niet tot het gewenste oplossing heeft geleid of u wilt zich direct tot de klachtencommissie wenden dan kunt u uw geschil bij de landelijke klachtencommissie onder de aandacht brengen. Het klachtenloket kinderopvang zal de klacht trachten op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Tevens kunt u zich rechtstreeks uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar Bazz & Diana bij aangesloten is. Drie manieren om uw klacht in te dienen bij www.degeschillencommissie.nl:

1.  Ga naar de geschillencommissie kinderopvang die uw klacht kan behandelen en dien daar uw klacht in.
2. Zoek via Adressen ondernemers de naam van uw ondernemer en dien via die pagina uw klacht in.
3. Zoek op Onderwerp als u niet weet bij welke commissie u moet zijn of als u uw ondernemer  niet kunt vinden.

Voorwaarden

  • Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam, adres en handtekening  van de klager.
  • Een duidelijke beschrijving en reden van de klacht.
  • De klacht mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn.
meer weten

Heb je een vraag over onze klachtenregeling of wil je hier graag meer informatie over neem dan gerust contact met ons op. Je kan ons bereiken via het contactformulier. Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. Heb je liever persoonlijk contact? Dan kan je ons natuurlijk ook tijdens kantoortijden telefonisch bereiken op het volgende nummer. We helpen je graag.

afspraak nummer
meer weten

Heb je een vraag over onze klachtenregeling of wil je hier graag meer informatie over neem dan gerust contact met ons op. Je kan ons bereiken via het contactformulier. Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. Heb je liever persoonlijk contact? Dan kan je ons natuurlijk ook tijdens kantoortijden telefonisch bereiken op het volgende nummer. We helpen je graag.

afspraak nummer