Kabinet houdt voet bij stuk: kinderopvangtoeslag 2023 niet bijgesteld Kabinet houdt voet bij stuk: kinderopvangtoeslag 2023 niet bijgesteld. Het is een hard gelag voor de sector, ouders én kinderen: de relatief lage indexering van de kinderopvangtoeslag (KOT) wordt niet bijgesteld voor 2023. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken aan RTL Nieuws. Ouders staan voor […]

Kabinet houdt voet bij stuk: kinderopvangtoeslag 2023 niet bijgesteld

Kabinet houdt voet bij stuk: kinderopvangtoeslag 2023 niet bijgesteld. Het is een hard gelag voor de sector, ouders én kinderen: de relatief lage indexering van de kinderopvangtoeslag (KOT) wordt niet bijgesteld voor 2023. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken aan RTL Nieuws. Ouders staan voor een voldongen feit: zij moeten het verschil tussen de overheidsbijdrage (KOT) en de veelal hoge uurprijzen zelf betalen.

Dat meldt RTL Nieuws.

Het CPB zat er ‘akelig ver naast dit jaar’, schrijft RTL Nieuws over de raming van de inflatie en de loonkostenstijging door het Centraal Planbureau (CPB). De maximum uurprijzen (de maximale bedragen die de overheid vergoed per uur afgenomen kinderopvang middels kinderopvangtoeslag aan ouders) worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een raming van de inflatie en de loonkostenstijging door het CPB.

Lees hier: ‘Kabinet wil nieuw kinderopvangstelsel’.

Indexatie uurprijzen

‘Het CPB zat er akelig ver naast dit jaar: de stijging van de lonen werd geraamd op 2,3 procent en de inflatie op 5,2 procent, maar inmiddels is die ruim twee keer zo hoog’, schrijft RTL Nieuws. Toch zijn de maximum uurprijzen voor kinderdagverblijven en bso’s met slechts 5,58 procent geïndexeerd, voor gastouderopvang valt de indexering nog lager uit: 3,22 procent. Deze ‘misrekening’ wordt in 2023 niet hersteld, bevestigt SZW aan RTL Nieuws.

Kinderopvang minder betaalbaar en toegankelijk

Niet alleen ouders maar ook ondernemers maken zich zorgen over de relatief lage indexering voor 2023. Hoe leg je aan ouders uit dat de kinderopvang steeds minder toegankelijk wordt, omdat het gat tussen de vergoeding van de overheid en de uurtarieven die kinderopvangorganisaties (noodgedwongen) moeten rekenen steeds groter wordt? Niet, vinden de branchepartijen. Daarnaast bestaat er de vrees dat ouders de kinderopvang straks niet meer kunnen betalen en daarmee minder toegankelijk wordt. Met alle gevolgen van dien voor kinderen én ouders. Ouders en ondernemers staan voor een dilemma, lees meer.

Kabinet worstelt

Het kabinet worstelt daarmee, blijkt uit ambtelijke stukken. RTL Nieuws: “Eerder werd besloten om volgend jaar – bij wijze van uitzondering – extra geld aan de begrotingen van de ministeries toe te voegen, omdat de inflatie zoveel hoger is dan geraamd. De overheid compenseren bleek een fluitje van een cent. Maar, de kinderopvangsector ‘loopt niet automatisch mee in de voorgestelde oplossing, omdat de overheid geen directe financiering biedt, maar in de kern speelt er dezelfde problematiek’, schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën.”

Geen prijsbijstelling in 2023

Er was nog hoop dat in het voorjaar van 2023 gekeken zou worden naar een extra prijsbijstelling voor de kinderopvang, maar volgens SZW hoeven ouders daar voor 2023 niet meer op te rekenen. ‘Indien ertoe besloten zou worden een extra prijsbijstelling te doen aan de maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag ter compensatie voor de hogere inflatie in 2022, kan dit in het reguliere proces pas weer bij het vaststellen van de maximum uurprijzen voor 2024’, laat een woordvoerder weten aan RTL Nieuws.

Noodplan Kinderopvang

In een Kamerdebat op 1 december 2022 namen PvdA en GroenLinks er geen genoegen mee dat er een heel jaar niet volledig wordt geïndexeerd. Zij kwamen met een Noodplan Kinderopvang: er is in totaal 240 miljoen euro extra nodig voor een stijging van de maximum uurprijzen én een salarisverhoging voor medewerkers. Van Gennip zei daarop dat ze er komend voorjaar “serieus naar gaat kijken”, meldt NOS.

Volgens SZW lukt het aanpassen van de maximum uurprijzen ook niet doordat zo’n wijziging niet meer op tijd doorgevoerd kan worden door de Belastingdienst Toeslagen: in december 2022 worden er al voorschotten uitgekeerd voor januari 2023.

‘Volstrekt ongeloofwaardig’

Volgens BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma is deze redenering ‘volstrekt ongeloofwaardig’, zegt hij tegen RTL Nieuws, gezien het feit dat tijdens de coronacrisis in korte tijd compensatie werd geregeld voor ouders die hun kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang mochten brengen. Hij ziet dat sommige ouders genoodzaakt zijn ze stoppen met kinderopvang, omdat het te duur wordt.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; RTL nieuws, NOS.nl, Afbeelding:Image by YuliiaKa on Freepik