Intensiever toezicht gastouderopvang vastgelegd in Wet Kinderopvang Intensiever toezicht gastouderopvang vastgelegd in Wet Kinderopvang. Gemeenten zijn per 1 januari 2023 nu ook wettelijk verplicht om minstens 50 procent van de gastoudervoorzieningen te inspecteren. Gemeenten kregen voor deze intensivering van het toezicht in 2022 al extra geld, maar vanaf 2023 geldt de wettelijke verplichting om aan […]

Intensiever toezicht gastouderopvang vastgelegd in Wet Kinderopvang

Intensiever toezicht gastouderopvang vastgelegd in Wet Kinderopvang. Gemeenten zijn per 1 januari 2023 nu ook wettelijk verplicht om minstens 50 procent van de gastoudervoorzieningen te inspecteren. Gemeenten kregen voor deze intensivering van het toezicht in 2022 al extra geld, maar vanaf 2023 geldt de wettelijke verplichting om aan de nieuwe toezichtnorm te voldoen.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 aan vanaf 2022 meer geld beschikbaar te stellen voor het toezicht op gastouderopvang: jaarlijks structureel 6,4 miljoen euro extra. Met dat extra geld krijgen gemeenten de plicht om jaarlijks minstens 50 procent van de gastouderopvanglocaties te inspecteren. Op dat moment bleek uit een steekproef dat slechts 5 procent van de gastouders jaarlijks een inspectiebezoek van de GGD kreeg. De nieuwe toezichtnorm om alle gastouders minstens eens in de drie jaar te bezoeken is per 1 januari 2023 officieel vastgelegd in de Wet kinderopvang, meldt de Rijksoverheid.

Kosten voor intensiever toezicht gastouderopvang

De 6,4 miljoen euro die structureel wordt vrijgemaakt voor de intensivering van het toezicht in de gastouderopvang komt uit de pot voor kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang. Een besluit dat niet uit te leggen is aan de gastouderbranche, zei Nysa in dit artikel. ‘De maximum uurprijzen zijn vaak al niet kostendekkend en met deze verlaging wordt gastouderopvang voor steeds meer ouders minder toegankelijk. De ouders die gebruik maken van deze mooie vorm van opvang krijgen de rekening gepresenteerd.’

Voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang geldt een wettelijke inspectienorm van 100 procent. Met deze intensivering voor de gastouderopvang wil SZW dit meer gelijktrekken en beter zicht houden op naleving van de kwaliteitseisen van de gastouderopvang. De intensivering van het toezicht is één van de stappen in een breder traject om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren.

Lees hier: ‘8 ideeën om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren’. 

‘Alleen aandacht voor kwantiteit, niet kwaliteit’

Nysa, de brancheorganisatie voor gastouders, zei teleurgesteld te zijn omdat er niet wordt gesproken over de kwaliteit van het toezicht, maar enkel over de kwantiteit. Terwijl juist het verbeteren van de kwaliteit van het toezicht genoemd werd in de verzamelbrief van minister Koolmees, in juli 2021. Nysa: ‘Over de kwaliteit van het toezicht op de gastouderopvang is momenteel niets afgesproken. De volledige aandacht wordt nu op de kwantiteit van het toezicht gericht. Deze stap kan weleens averechts uitpakken.’

Wij zijn benieuwd hoe gastouders hierover denken? Voel je vrij om een berichtje achter te laten;)

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Image by master1305 on Freepik