Infosheet: Gescheiden ouders en de kinderopvang Infosheet: Gescheiden ouders en de kinderopvang. Een kind met gescheiden ouders vergt goede communicatie en afspraken tussen de kinderopvang én ouders. Daarom heeft de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) een infosheet gemaakt voor ouders (én kinderopvang) over dit soort situaties. Als ouders gaan scheiden en gebruikmaken van […]

Infosheet: Gescheiden ouders en de kinderopvang

Infosheet: Gescheiden ouders en de kinderopvang. Een kind met gescheiden ouders vergt goede communicatie en afspraken tussen de kinderopvang én ouders. Daarom heeft de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) een infosheet gemaakt voor ouders (én kinderopvang) over dit soort situaties.

Als ouders gaan scheiden en gebruikmaken van kinderopvang, is het belangrijk om daar goede afspraken over te maken. Met elkaar én met de opvangorganisatie. Dit geldt ook wanneer ouders al gescheiden zijn en zij samen of alleen kinderopvang willen voor hun kind.

Klik hier voor de infosheet van Boink.

Verantwoordelijkheden ouders en kinderopvang

De infosheet over gescheiden ouders is gemaakt voor ouders, maar is zeker ook interessant voor houders, directeuren, managers en medewerkers in de kinderopvang. Want welke verantwoordelijkheden hebben gescheiden ouders in het contact met de kinderopvangorganisatie? En wat kunnen deze ouders van de kinderopvangorganisatie verwachten? Mag je als kinderopvangorganisatie bijvoorbeeld informatie over het kind aan een niet-gezaghebbende ouder geven? En moet het contract worden aangepast bij een scheiding?

Pedagoog op wielen

Een scheiding kan grote gevolgen hebben voor het welbevinden van het kind. Kinderen zijn doorgaans erg flexibel en hebben een groot aanpassingsvermogen. Desondanks kan het voorkomen dat een kind tijdelijk ander gedrag vertoond. Het is belangrijk om hier als gastouder oog voor te hebben en het kind te begeleiden (door veel te praten, te luisteren, activiteiten te ondernemen en het kind te troosten). Mochten deze zaken onverhoopt onvoldoende zijn weet dan dat we als organisatie Pedagogische Professionals aan het werk hebben (Pedagoog op Wielen) die op locatie komen om het kind te observeren, mee te kijken, adviezen en tips te geven en eventueel doorverwijzen (ketenaanpak).

Wijzigingen Belastingdienst

Een scheiding kan van invloed zijn op veel (financiële) zaken. Mogelijk zult u of uw ex-partner gaan verhuizen, verandert het verzamelinkomen, wijzigen de (hoogte van de) toeslagen. Om deze reden heeft de Belastingdienst een aparte pagina aangemaakt wat dit betekent voor uw belastingen en toeslagen. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Boink.info; Afbeelding:Image by Freepik