‘Hoog tijd dat we waarde kinderopvang erkennen’ ‘Hoog tijd dat we waarde kinderopvang erkennen’. Bij veel Nederlanders leeft nog steeds het idee dat kinderopvang vooral handig is voor ouders. Dit beeld moet nodig worden gecorrigeerd, zegt Yvette Vervoort, directeur van het Expertisecentrum Kinderopvang. ‘Kinderopvang is van grote waarde in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het […]

‘Hoog tijd dat we waarde kinderopvang erkennen’

‘Hoog tijd dat we waarde kinderopvang erkennen’. Bij veel Nederlanders leeft nog steeds het idee dat kinderopvang vooral handig is voor ouders. Dit beeld moet nodig worden gecorrigeerd, zegt Yvette Vervoort, directeur van het Expertisecentrum Kinderopvang. ‘Kinderopvang is van grote waarde in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is hoog tijd dat we die waarde erkennen’.

Afgelopen donderdag 21 april vond er in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over kinderopvang. De BK was blij dat er in het debat aandacht was voor het belang van spelen in de kinderopvang, de BMK sprak over een ‘boeiend en hoopvol’ debat.

Kinderopvang in de belangstelling

Het onderwerp kinderopvang staat in grote belangstelling, zegt Yvette Vervoort in reactie op het debat. ‘Deels omdat de nieuwe regering kinderopvang bijna gratis wil maken voor werkende ouders. Hoewel het Expertisecentrum Kinderopvang de aandacht toejuicht, mist het gesprek volgens de organisatie een essentiële inhoudelijke laag: de waarde van kinderopvang in de brede ontwikkeling van het kind.’

Lees hier 10 redenen waarom u voor een gastouder kiest.

Bijdragen aan ontwikkeling kind

We moeten af van het idee dat kinderopvang vooral handig is voor werkende ouders, dat bij veel Nederlanders nog leeft, vindt Vervoort. ‘Kinderopvang met pedagogische kwaliteit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. We hebben in ons vakgebied de neiging om bescheiden te zijn. Om mee te gaan in het scheve beeld van de kinderopvang als arbeidsmarktinstrument voor de ouders. Maar we moeten juist uitdragen wat kinderopvang allemaal voor het jonge kind kan betekenen.’

Lees hier het onderzoek: ‘Kinderopvang heeft positief effect op ontwikkeling’.

Brede ontwikkeling

‘Mensen ontwikkelen zich in de eerste jaren van hun leven verreweg het snelst,’ zegt Vervoort. ‘Pedagogisch professionals kunnen hier een enorme bijdrage aan leveren. Daar hebben ze voor gestudeerd. Dan gaat het onder meer om taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.’

Nederlandse cultuur

Vervoort is van mening dat misvattingen over kinderopvang diep in onze cultuur verankerd zitten. ‘Kinderopvang is ooit begonnen als welzijnselement, voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hadden. Daarna werd het een arbeidsmarktinstrument; kinderen werden opgevangen zodat ouders konden werken. Pas de laatste jaren daalt het besef in dat kinderopvang ook echt bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Maar helaas bij nog veel te weinig mensen. Als we kinderopvang serieus willen nemen, moet dat echt veranderen.’

Hoog tijd dat we waarde kinderopvang erkennen.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Little girl photo created by rawpixel.com – www.freepik.com