Hoe steun je een emotioneel verwaarloosd kind Hoe steun je een emotioneel verwaarloosd kind. Wat doe je als pedagogisch professional wanneer je te maken krijgt met een kind dat emotioneel verwaarloosd is? Een pittig onderwerp. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Marina Reijns geeft in Augeo Magazine tien concrete tips voor professionals. ‘Zorg dat jij een betrouwbare […]

Hoe steun je een emotioneel verwaarloosd kind

Hoe steun je een emotioneel verwaarloosd kind. Wat doe je als pedagogisch professional wanneer je te maken krijgt met een kind dat emotioneel verwaarloosd is? Een pittig onderwerp. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Marina Reijns geeft in Augeo Magazine tien concrete tips voor professionals. ‘Zorg dat jij een betrouwbare persoon bent voor het kind. Doe wat je zegt en zeg wat je doet.’

1. Creëer een veilige omgeving voor het kind

‘De wereld is vaak een heel onveilige plek voor emotioneel verwaarloosde kinderen. Zorg dat jij een betrouwbare persoon bent voor het kind. Wees voorspelbaar in je gedrag. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Laat bovendien weten dat jij er voor het kind bent, no matter what, en laat dit zien in je acties.

Ook begrenzen helpt: “dit zijn de regels en zo gaan we het doen” geeft een kind kaders. Goed om te weten: ook heel verwende kinderen die nooit een “nee” krijgen, ervaren de wereld vaak als heel onveilig. Ook dit kun je zien als een vorm van verwaarlozing.’

2. Leer het kind contact maken met zijn emoties

‘Laat deze kinderen voelen dat ze er wél toe doen. Benoem hoe betekenisvol het kind is. Zeg dingen als: “Wat knap van je.” Of: “Wat lief van jou.” Beloon, knuffel en waardeer. En blijf dat herhalen. Want herhaling betekent nieuwe verbindingen in het brein en het lichaam.’

3. Help deze kinderen woorden te geven aan hun gevoel

‘Woorden kunnen geven aan je gevoel is enorm belangrijk – het kan problemen met emotieregulatie voorkomen. Ondertitel daarom bij iedere emotie: “Volgens mij ben je nu boos.” Of: “Ik denk dat jij héél blij bent.” Op die manier leer je een kind taal te geven aan dat nare gevoel in hun buik of die kriebels in hun hoofd. Vraag vervolgens verder: “Wat gebeurde er waardoor je boos/blij/verdrietig werd?” Zo leert het kind zelf deze emoties herkennen.’

Lees hier:Wat te doen bij fysiek geweld door een medewerker’.

4. Doe samen oefeningen om de taal en motoriek te verbeteren

‘Een verwaarloosd kind heeft een tekort aan gezonde verbindingen in het brein, waardoor verschillende competenties achterblijven. Zo lopen veel verwaarloosde kinderen achter in hun motoriek – bijvoorbeeld doordat ze altijd maar in de box werden gezet en er niemand met ze speelde. Door gerichte oefeningen te doen, kan het brein die gezonde, positieve verbindingen alsnog aanmaken. Maar hoe goed dat lukt is sterk leeftijdsafhankelijk. Bij kinderen jonger dan 5 of 6 jaar zijn competenties als taal en motoriek nog op te peppen – bijvoorbeeld met logopedie en fysiotherapie. Maar daarna wordt het moeilijker; na het 6de jaar (motoriek) tot het 9de jaar (taal en concentratie) is de rijping van die gebieden namelijk veel minder goed te beïnvloeden.’

5. Concentratieproblemen? Bied spelletjes en mindfulness aan

‘Kinderen die in hun vroege jeugd emotioneel verwaarloosd zijn, hebben vaak een zwakke concentratie. Hierop is door hun ouders namelijk nooit met ze geoefend. Belangrijk is om te onderzoeken welke vorm van aandachtsproblematiek het kind heeft – er zijn namelijk verschillende vormen van concentratie. Is het kind bijvoorbeeld snel afgeleid? Kan het maar nooit aan een taak beginnen? Of is het kind juist zeer impulsief?

Zodra je dit duidelijk hebt, kun je gaan trainen. Doe spelletjes, maak een puzzel, verzin spannende opdrachtjes. Het gaat erom dat je het brein prikkelt om nieuwe verbindingen te maken. Concentratie en aandacht zijn ook heel goed te trainen door middel van mindfulness- en ontspanningsoefeningen, waarbij het kind langere tijd de aandacht vestigt op bijvoorbeeld de ademhaling.’

Meer tips

Marina Reijns geeft nog vijf tips, namelijk:

  • 6. Vergroot de kennis van de oudere kinderen
  • 7. Bekijk per kind wat nodig is
  • 8. Betrek de ouders bij het herstel
  • 9. Leer de triggers herkennen en praat erover
  • 10. Zorg voor voldoende rustmomenten

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Image by jcomp on Freepik