Gratis zelftesten voor de Kinderopvang? Gratis zelftesten voor de kinderopvang? Branchepartijen BMK en BK pleiten voor gratis zelftesten voor medewerkers in de kinderopvang. Eerder dit jaar werden zelftesten door SZW kosteloos verstrekt aan kinderopvang, gastouderopvang en onderwijs, maar nu komt alleen het onderwijs daarvoor nog in aanmerking. De branchepartijen pleiten voor een gelijke behandeling van […]

Gratis zelftesten voor de Kinderopvang?

Gratis zelftesten voor de kinderopvang? Branchepartijen BMK en BK pleiten voor gratis zelftesten voor medewerkers in de kinderopvang. Eerder dit jaar werden zelftesten door SZW kosteloos verstrekt aan kinderopvang, gastouderopvang en onderwijs, maar nu komt alleen het onderwijs daarvoor nog in aanmerking. De branchepartijen pleiten voor een gelijke behandeling van kinderopvang en onderwijs en dringen bij SZW aan op gratis zelftesten voor de kinderopvang.

Dat melden de BMK en BK op hun websites.

Medewerkers in de kinderopvang en gastouders ontvingen dit voorjaar kosteloos zelftesten om zich (vrijwillig) twee keer per week preventief te testen op het coronavirus. Het preventief zelftesten in de kinderopvang blijkt goed te werken, zo bleek uit onderzoek door onderzoeksbureau Oberon. De meningen over de zelftesten liepen zeer uiteen, bleek uit reacties op een poll door Kinderopvangtotaal.

Op eigen kosten testen

Toch heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er niet voor gekozen om opnieuw gratis zelftesten te verstrekken aan de kinderopvang. De Rijksoverheid zegt daarover onder meer: ‘De overheid levert geen zelftesten meer aan de kinderopvang. Zelftesten verstrekken was een eenmalige actie vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die actie was bedoeld om preventief zelftesten mogelijk te maken in de periode dat de vaccinatiegraad nog erg laag was. En dat zelftesten nog niet breed beschikbaar waren. Inmiddels kunnen alle volwassenen die dat willen volledig zijn gevaccineerd. Het staat kinderopvangorganisaties vrij om op eigen kosten door te gaan met preventief zelftesten. Het ministerie blijft de epidemiologische situatie volgen.’

Gelijkwaardige behandeling

De branchepartijen dringen aan op een gelijkwaardige behandeling van kinderopvang en onderwijs. ‘Omdat wij pleiten voor een gelijke behandeling van kinderopvang en onderwijs hebben wij bij SZW aangegeven dit jammer te vinden. Wij hebben afgelopen week bij het Ministerie van SZW aangedrongen op een herhaling van dit zelftesttraject, vanwege de stijging in het aantal besmettingen en de op handen zijn de wijzigingen in het zelftestbeleid.’

Lees hier alles over de nieuwe beslisboom.

‘In het vizier’

‘Het ministerie van SZW heeft laten weten dit verzoek  ‘in het vizier’ te hebben. We hebben nog geen duidelijkheid of er opnieuw zelftesten zullen worden verschaft. We volgende de ontwikkelingen dan ook op de voet… en wellicht krijgen medewerkers gratis zelftesten in de kinderopvang?