Gratis bijscholing van het Expertisecentrum Kinderopvang Gratis bijscholing van het Expertisecentrum Kinderopvang. Het Expertisecentrum Kinderopvang geeft in november twee gratis webinars voor pedagogisch professionals en managers in de kinderopvang: “Bevorderen van een positieve groepsdynamiek “en “Positieve gedragsondersteuning”. Inschrijven kan tot 31 oktober 2022. Ook kun je gratis deelnemen aan het Kennisspel 2022. We lichten de […]

Gratis bijscholing van het Expertisecentrum Kinderopvang

Gratis bijscholing van het Expertisecentrum Kinderopvang. Het Expertisecentrum Kinderopvang geeft in november twee gratis webinars voor pedagogisch professionals en managers in de kinderopvang: “Bevorderen van een positieve groepsdynamiek “en “Positieve gedragsondersteuning”. Inschrijven kan tot 31 oktober 2022. Ook kun je gratis deelnemen aan het Kennisspel 2022. We lichten de webinars en het Kennisspel toe.

Webinar: Bevorderen van een positieve groepsdynamiek

Als pedagogisch professional wil je een groep die lekker draait, met een fijne sfeer en een goed pedagogisch klimaat waar de kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Een van de ingrediënten voor een goed pedagogisch klimaat is een goede groepsdynamiek. De dynamiek in de groep heeft invloed op het welbevinden van elk kind. Ieder kind en iedere pedagogisch professional heeft invloed op het proces in de groep. Op een groep kun je vaak direct aanvoelen of er sprake is van een positieve of negatieve groepsdynamiek. Vaak is het lastig om aan te wijzen hoe dat komt. Bovendien lijkt die groepsdynamiek soms af te hangen van het moment op de dag, de samenstelling van de groep en soms zelfs het weer (alsof er een storm op komst is).  In dit webinar komen verschillende manieren aan bod om een positieve groepsdynamiek te bevorderen. Saskia van Schaik (Radboud Universiteit) gaat in op wat we verstaan onder een positieve groepsdynamiek, waarom het belangrijk is om dit te bevorderen en hoe je dat kunt doen.

Ook vindt er een panelgesprek plaats over de vertaling van deze inzichten naar de praktijk. Na afloop van het webinar heb je handvatten om zelf aan de slag te gaan met het bevorderen van positieve gedragsondersteuning. Er is plaats voor maximaal 500 deelnemers, inschrijven kan tot maandag 31 oktober.  Lees meer over dit webinar >>

 

Webinar: Positieve gedragsondersteuning

Tijdens dit webinar geeft Cathy van Tuijl (Saxion Hogeschool en Universiteit Utrecht) een toelichting op de wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van kinderen en de rol van positieve gedragsondersteuning daarin. In een aanvullend panelgesprek gaan twee pedagogisch coaches uit het ontwikkelteam in gesprek met Yvette Vervoort en Cathy van Tuijl over de vertaling van deze inzichten naar de praktijk. Na afloop van het webinar heb je handvatten om zelf aan de slag te gaan met het bevorderen van positieve gedragsondersteuning.  Ook voor dit webinar is plek voor maximaal 500 deelnemers, opgeven kan tot maandag 31 oktober. Lees meer over dit webinar >>

Kennisspel 2022

Wil jij jouw kennis over pedagogische kwaliteit op een laagdrempelige, leuke, snelle én uitdagende manier vergroten? Het kennisspel zet deelnemers aan het denken over belangrijke thema’s en onderwerpen. In de maand november ontvangen deelenemers twee keer per week een meerkeuzevraag in de mailbox. Door de vragen te beantwoorden kun je (anoniem) punten verdienen. Opgeven kan tot 31 oktober. Lees meer over het Kennisspel en geef je op >>

Geef je dus snel op!

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Image by yanalya on Freepik