Gastouderopvang is formeel open maar… Op dit moment worstelen wij, samen met andere betrokkenen, met het vraagstuk dat de Gastouderopvang formeel open is. Op de Rijksoverheid valt het volgende te lezen: De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van wie […]

Gastouderopvang is formeel open maar…

Op dit moment worstelen wij, samen met andere betrokkenen, met het vraagstuk dat de Gastouderopvang formeel open is. Op de Rijksoverheid valt het volgende te lezen:
De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. 

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat dit vragen oproept bij alle vraag- en gastouders. Hierin willen we graag wat duidelijkheid verschaffen. Voor ons was de uitleg van stichting Nysa en Kennisnetwerk Gastouderopvang enorm verhelderend.

Wat is mogelijk binnen deze Lockdown voor vraag- en gastouders? Stichting Nysa schrijft hierover het volgende:

Hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor ouders die een contract hebben met de betreffende gastouder. Als er geen contract is dan kan er geen gebruik worden gemaakt van opvang c.q. noodopvang. Er kan wel een contract worden afgesloten maar dan dient de factuur ook betaald te worden en dienen de ouders hiervoor recht op kinderopvangtoeslag te hebben. Het is dus mogelijk voor gastouders om ook nieuwe contracten af te sluiten.

Het onderscheid dat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang. De afgekondigde maatregelen zijn bedoeld om de reis- en contactbewegingen van voornamelijk de ouders te beperken en hebben niet te maken met de besmettingsgraad bij de kinderen. Er is ook nog geen zware overbelasting in de zorg waardoor er sprake is van het grootschalig gebruik maken van noodopvang.

De interpretaties worden door Kennisnetwerk Gastouderopvang verder toegelicht:

  • Om ervoor te zorgen dat ouders met een cruciaal/vitaal beroep, die misschien meer opvang nodig hebben voor extra diensten in de zorg of op andere plekken, voldoende opvangplek hebben, raadt de overheid aan om alleen gebruik te maken van de gastouder wanneer je het echt nodig hebt en (1 van de ouders) een cruciaal/vitaal beroep hebt.
  • Ook om de reisbewegingen/contacten zoveel mogelijk te beperken roept de overheid op om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als het niet nodig is.
  • Denk ook aan gastouders die zelf kinderen hebben die thuis zijn en misschien ook nog onderwijs moeten volgen. Dat is een extra zware belasting voor gastouders en eigen kinderen tellen mee in het totaal aantal kinderen in de opvang.

Daarnaast willen wij hierbij het belang benadrukken dat vraag- en gastouders met elkaar in contact blijven. Wij horen soms van ouders dat zij hun kinderen op verschillende plekken (opa & oma, vriendin, buurvrouw)  moeten onderbrengen omdat zij niet onder de zogenoemde vitale beroepsfuncties vallen. Vanuit onze optiek gaat dat aan zijn doel voorbij. Kinderen worden soms i.p.v. op 1 op meerdere plekken ondergebracht. Dus bij een vriendin of opa en oma i.p.v. bij de gastouder die het vaste gezicht voor de kinderen vormt. Hierdoor worden reis- en contactbewegingen nog verder vergroot en zorgt dit voor veel onrust onder de kinderen. Dit vinden wij onwenselijk.

De geldende regels bij verkoudheid, vermoeden van Corona of bij een positieve test blijven ook voor de noodopvang gelden. Raadpleeg hiervoor de beslisboom.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te vermelden dat als ouders de opvang zelf goed kunnen organiseren, dit natuurlijk de voorkeur geniet. Gastouderopvang is formeel open maar met een duidelijke ‘maar’.

Opmerkingen (5)

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.