Gastouderschap

Het gastouderschap is een ideale baan als je graag met een klein groepje kinderen werkt in een huiselijke omgeving. Wanneer je andermans kinderen opvangt, dan zul je merken dat gastouderopvang veel meer is dan alleen op iemands kinderen ‘passen’. Het is een afwisselende en verantwoordelijke baan waarbij je de kinderen begeleidt bij het spelen, ze verzorgt en inspeelt op de ontwikkeling en de behoeftes van het kind. Het is een professioneel beroep waarbij de opvoeding en zorg voor de kinderen centraal staat en het contact met ouders van groots belang is om een duurzame relatie voor meerdere jaren aan te gaan. Natuurlijk doe je dit niet alleen. De betrokken en ervaren bemiddelingsmedewerkers van Gastouderbureau BAZZ & Diana zullen je hierbij ondersteunen en begeleiden. Dat is namelijk wat wij het allerleukste vinden: jou met veel enthousiasme begeleiden bij het realiseren en het optimaliseren van jouw eigen mini-crèche!

Als gastouder kun je ervoor kiezen om de opvang in jouw eigen woning te verzorgen of bij de ouders thuis. Bij laatstgenoemde zijn andere voorwaarden aan verbonden, deze vind je hier.

Gastouderschap tekenen op grond
Gastouderschap tekenen op grond

De opvanglocatie

Veelal de woning van de gastouder, zal binnen de gastouderopvang een prominente plek innemen. Hier zal immers het grootste gedeelte van de tijd de opvang plaatsvinden. Om deze reden dient de woning aantrekkelijk, veilig en schoon te zijn conform de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. In de meeste gevallen kan dit al met kleine aanpassingen worden gerealiseerd. Om deze reden zullen wij, voordat de opvang van start gaat, een risico-inventarisatie bij jou uitvoeren. Daarnaast zal jouw woning jaarlijks opnieuw worden gecontroleerd of eerder worden gescreend, wanneer (er iets in) de opvanglocatie wijzigt.

Als gastouder

Mag je maximaal 6 kinderen (van 0-13 jaar) tegelijk opvangen (inclusief jouw eigen kinderen tot 10 jaar). Dit geldt voor alle op te vangen kinderen. In totaal mogen er maximaal 2 kinderen onder het jaar, maximaal 4 kinderen onder de 2 jaar en in totaal maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar tegelijk worden opgevangen. Dit is inclusief jouw eigen kinderen.

Gastouderbureau BAZZ & Diana

Hecht veel waarde aan kwalitatief goede opvang. Om deze reden screent zij haar gastouders uitgebreid en zorgvuldig. Ervaring, kennis en passie voor het werken met kinderen zijn de ingrediënten om het gastouderschap goed uit te dragen. Kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Om de kennis van onze gastouders te vergroten en/of up to date te houden bieden wij diverse cursussen en thema- avonden aan. Wij vinden het ook heel belangrijk om een prettige samenwerking met jou te hebben en doen we er alles aan om een fijne vertrouwensband met jou als gastouder op te bouwen. Hierdoor kun jij altijd op het gastouderbureau terugvallen. We zijn dus niet alleen maar controlerend of adviserend maar bieden ook een luisterend oor en hulp en we zijn enorm betrokken bij al onze gastouders en gastkinderen.

Gastouder vliegeren

Wil je gastouder worden?

Werk je graag met kinderen?
Ben je ondernemend?
Ben je in het bezit van een relevant pedagogisch diploma (SPW, PABO, Pedagogiek) of ben je bereid deze te behalen?
Heb je altijd al een minicrèche aan huis willen realiseren? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op!
Gastouderbureau BAZZ& Diana is namelijk altijd op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste en professionele gastouders in de Drechtsteden, de Alblasserwaard, Rotterdam e.o.

Hoe kun je gastouder worden?

Vul het online formulier in of neem telefonisch contact met ons op. Een van de ervaren bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau BAZZ & Diana komt dan bij jou thuis langs om de mogelijkheden te bespreken en te bekijken of je over de vaardigheden beschikt die wij van een professionele gastouder verlangen. Het is van groot belang dat je een wezenlijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen kunt leveren. Je onderneemt verschillende activiteiten om kinderen een leuke en leerzame dag te bezorgen, waarin je let op leeftijd, ritme van het kind en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

Gastouder vliegeren
Basiscursus

De basiscursus is een heel interessante cursus voor alle nieuwe gastouders. Tijdens de basiscursus wordt er aandacht besteed aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Tevens wordt ingegaan op het gastouderschap zoals Gastouderbureau BAZZ & Diana dat voor ogen heeft en komen onderdelen uit ons pedagogisch beleidsplan aan bod. De basiscursus neemt een dagdeel (ochtend / middag) in beslag.

Cursus bazz

De cursus BAZZ & Diana+ is een praktijkgerichte cursus en vormt tevens een aanvulling op de basiscursus. Onder het genot van een kopje koffie worden ideeën en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Deze cursus besteedt aandacht aan: het vergroten van de taalontwikkeling, (voorschoolse) activiteiten voor kinderen van 0-13 jaar, het opstellen van een dagplanning en dagritmekaarten, (brand)veiligheid in en om het huis.

De cursus heeft als doel de gastouders praktische tips, ideeën en handvatten te geven over bovenstaande onderwerpen. Deze cursus is ontwikkeld door PABO studenten nadat zij hun afstudeerproject bij Gastouderbureau BAZZ hadden doorlopen.

Bazz expert cursus

Vang je op dit moment kinderen op met gedragsproblemen? Vind je het een uitdaging om in de toekomst kinderen met gedragsproblemen op te gaan vangen? Of wil jij je kennis uitbreiden? Dan is deze cursus iets voor jou!

De BAZZ & Diana Expert cursus staat in het teken van het begeleiden en opvangen van kinderen met gedragsproblemen. Hierbij kun je denken aan uiteenlopende gedragsproblemen/stoornissen zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS etc. Aan de hand van praktijkgerichte casussen en informatie krijg je praktische tips over de verschillende gedragsproblemen. De cursus is in samenwerking met de PABO studenten (Hogeschool Rotterdam) ontwikkeld en is helemaal toegespitst op het gastouderschap.

Cursus EHBO aan kinderen

Kinder-EHBO is niet meer weg te denken uit de serie van trainingen die belangrijk is voor de gastouder. Iedere gastouder dient dan ook in het bezit te zijn van een erkend en geldig certificaat ‘EHBO aan kinderen’. De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Met het certificaat van het Oranje Kruis, Nikta of NedCert voldoe je aan deze voorwaarden. Zo wordt gegarandeerd dat gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. Het certificaat van het Oranje Kruis is twee jaar geldig; het certificaat van Nikta is één jaar geldig. De cursus dient dan ook op tijd te worden herhaald. Let op: alleen geregistreerde certificaten voldoen!

Bazz expert cursus

Vang je op dit moment kinderen op met gedragsproblemen? Vind je het een uitdaging om in de toekomst kinderen met gedragsproblemen op te gaan vangen? Of wil jij je kennis uitbreiden? Dan is deze cursus iets voor jou!

De BAZZ & Diana Expert cursus staat in het teken van het begeleiden en opvangen van kinderen met gedragsproblemen. Hierbij kun je denken aan uiteenlopende gedragsproblemen/stoornissen zoals ADHD, Autisme, PDD-NOS etc. Aan de hand van praktijkgerichte casussen en informatie krijg je praktische tips over de verschillende gedragsproblemen. De cursus is in samenwerking met de PABO studenten (Hogeschool Rotterdam) ontwikkeld en is helemaal toegespitst op het gastouderschap.

Cursus EHBO aan kinderen

Kinder-EHBO is niet meer weg te denken uit de serie van trainingen die belangrijk is voor de gastouder. Iedere gastouder dient dan ook in het bezit te zijn van een erkend en geldig certificaat ‘EHBO aan kinderen’. De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Met het certificaat van het Oranje Kruis, Nikta of NedCert voldoe je aan deze voorwaarden. Zo wordt gegarandeerd dat gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. Het certificaat van het Oranje Kruis is twee jaar geldig; het certificaat van Nikta is één jaar geldig. De cursus dient dan ook op tijd te worden herhaald. Let op: alleen geregistreerde certificaten voldoen!