Gastouder, het ministerie wil in gesprek met jou! Het was voor sommigen best even schrikken: de extra kwaliteitseisen in de gastouderopvang om de kwaliteit die overwegend goed is, tussen alle gastouders gelijkt te trekken. Welke impact heeft dat op de praktijk? SZW wil daarover in gesprek met gastouders en gastouderbureaus. Om de kwaliteit van gastouderopvang […]

Gastouder, het ministerie wil in gesprek met jou!

Het was voor sommigen best even schrikken: de extra kwaliteitseisen in de gastouderopvang om de kwaliteit die overwegend goed is, tussen alle gastouders gelijkt te trekken. Welke impact heeft dat op de praktijk? SZW wil daarover in gesprek met gastouders en gastouderbureaus.

Om de kwaliteit van gastouderopvang landelijk gelijk te trekken, kondigde demissionair minister Karien van Gennip (SZW) in juni 2023 aan dat zij extra kwaliteitseisen in de wet wil laten vastleggen, zoals een pedagogisch werkplan, permanente educatie en een achterwacht voor alle gastouders.

‘Ik begrijp goed dat dit voor sommige gastouderbureaus en gastouders een flinke ommezwaai betekent, maar uiteindelijk zorgt dit voor betere kwaliteit van de opvang voor kinderen’, schreef Van Gennip destijds in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het LKK-onderzoek naar de kwaliteit van gastouderopvang.

Om welke eisen gaat het?

De maatregelen in het kort:

  1. Pedagogische coaching door het gastouderbureau wordt een verplicht deel van de begeleiding aan de gastouder
  2. Het gastouderbureau dient over pedagogische expertise te beschikken op hbo werk- en denkniveau
  3. De vier pedagogische basisdoelen worden in de Wet kinderopvang opgenomen in een definitie van “verantwoorde gastouderopvang”
  4. Een gastouder mag maximaal door 2 gastouderbureaus bemiddeld worden
  5. In de opleiding voor startende gastouders wordt een module over pedagogiek opgenomen
  6. Permanente educatie voor gastouders wordt verplicht
  7. Iedere gastouder dient over een pedagogisch werkplan te beschikken waarbij aandacht wordt besteed aan het volgen van de ontwikkeling van het kind
  8. Iedere gastouder dient verplicht over een achterwacht te beschikken die, in het geval van calamiteiten, binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn

Bron: Nysa

In gesprek met gastouders en gastouderbureaus

Om de impact van de aangekondigde kwaliteitseisen voor de praktijk verder te onderzoeken, wil het ministerie in gesprek met gastouders en gastouderbureaus. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseren twee sessies, die plaatsvinden op dinsdag 29 augustus van 11.00 tot 12.30 uur voor gastouderbureaus en op woensdag 30 augustus van 11.00 tot 12.30 uur voor gastouders.

De sessies vinden digitaal plaats. De beleidsmedewerkers bespreken dan de voorgestelde maatregelen en wat de verwachtingen zijn van gastouders en de mogelijke effecten van de maatregelen op de dagelijkse werkzaamheden van de gastouder. SZW laat weten de input van de gesprekken mee te nemen in de verdere uitwerking van de maatregelen en noemt deelname aan de sessie zeer waardevol.

Aanmelden

Er is slechts plek voor 20 personen. Aanmelden kan door vóór vrijdag 25 augustus een e-mail te sturen naar gastouderopvang@minszw.nl.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding: Image by Freepik