Flyer: Wat te doen by fysiek geweld door een medewerker? Flyer: Wat te doen by fysiek geweld door een medewerker? Weet jij dat je contact moet opnemen met de vertrouwensinspecteur als je een vermoeden hebt van een zedenmisdrijf of van fysiek geweld door een medewerker (andere gastouder, bemiddelingsmedewerker, houder) tegen een kind in de kinderopvang? […]

Flyer: Wat te doen by fysiek geweld door een medewerker?

Flyer: Wat te doen by fysiek geweld door een medewerker? Weet jij dat je contact moet opnemen met de vertrouwensinspecteur als je een vermoeden hebt van een zedenmisdrijf of van fysiek geweld door een medewerker (andere gastouder, bemiddelingsmedewerker, houder) tegen een kind in de kinderopvang? Nog onvoldoende houders weten dit volgens de Rijksoverheid. Daarom heeft de onderwijsinspectie een flyer gemaakt.

De flyer die de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gemaakt, wordt verstuurd naar alle scholen, besturen, kinderopvanglocaties en houders van kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus. Maar de flyer is ook op de site van de Inspectie van het Onderwijs te vinden en te downloaden.

Contact met vertrouwensinspecteurs

Als bestuurders, werkenden, ouders of kinderen/leerlingen/studenten in het onderwijs of de kinderopvang te maken krijgen met:

  • mogelijke seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Als bovenstaande van toepassing is, kunnen ze contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Kennis van en over de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld is essentieel als je als medewerker werkzaam bent in de Kinderopvang/Gastouderopvang. De onderwerpen die je las gastouder dient te kennen zijn:

  • Vormen kindermishandeling en de signalen bij het kind;
  • De drie routes;
  • Het concept ‘vertrouwensinspecteur’ wanneer te raadplegen en hoe!
  • Afwegingskader
  • Stappenplan

Tijdens het voortgangsgesprek zal de vaste bemiddelingsmedewerker bovenstaande zaken met de gastouder doorlopen.

Kindermishandeling-app:

Deze app is aanvullend en vormt een goed hulpmiddel om de juiste stappen te doorlopen. Dit is een gemakkelijke en laagdrempelige manier om de kennis te vergroten en up to date te houden en mogelijk het verschil te maken voor een kind.

Download de App meldcode Kinderopvang uit de Appstore en Playstore.

Vervolgstappen

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Samen met de melder probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen.

Verplicht

In een aantal gevallen is het verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. In de folder kun je vinden in welke gevallen dit geldt.

Download hier de flyer(s) ‘Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang: een luisterend oor en een goed advies’ van de Rijksoverheid>>

Je kunt de vertrouwensinspecteurs iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereiken op 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Afbeelding:Image by user18526052 on Freepik