Examinering EHBO-cursus weer hervat Logischerwijs stond het afgelopen jaar in het teken van COVID-19 waardoor er een aantal activiteiten niet konden doorgaan of anders gingen. Dit was ook het gevolg met het volgen van de EHBO-cursus. Het praktijkgedeelte was niet altijd mogelijk of moest op een later tijdstip worden gedaan. KennisNetwerkGastouderopvang meldt nu het volgende […]

Examinering EHBO-cursus weer hervat

Logischerwijs stond het afgelopen jaar in het teken van COVID-19 waardoor er een aantal activiteiten niet konden doorgaan of anders gingen. Dit was ook het gevolg met het volgen van de EHBO-cursus. Het praktijkgedeelte was niet altijd mogelijk of moest op een later tijdstip worden gedaan.

KennisNetwerkGastouderopvang meldt nu het volgende en dit is goed nieuws.

Nu de voorzichtige verruimingen onlangs bekend zijn gemaakt is het per 3 maart 2021 weer mogelijk om te examineren voor het verplicht EHBO certificaat voor gastouders.
Het Oranje Kruis geeft meer informatie over de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld.

EHBO aanbieders zijn hun beschikbaarheid aan het verruimen naar dagtrainingen en trainingen op zaterdagen, omdat de verlengde avondklok nog geldig is.
Gastouders die momenteel geen geldig EHBO certificaat hebben wordt aangeraden om zo spoedig mogelijk in ieder geval een datum vast te leggen.
Een geldige EHBO certificaat is een vereiste voor het werken als gastouder.

Omdat de examinering EHBO-cursus weer is hervat is op de website van het Oranje Kruis valt het volgende te lezen:

Aangepaste richtlijnen

Het opstarten van de examinering per 3 maart 2021 gaat begrijpelijkerwijs gepaard met vragen van betrokkenen. Wat betekent dit voor de kandidaten en de examinatoren? Worden er lotusslachtoffers ingezet, en kunnen alle handelingen wel worden getoetst? Het antwoord op deze vragen staan in het geüpdatet document ‘Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis’.

Hand-out voor examenkandidaten

Het Oranje Kruis begrijpt dat kandidaten zich in deze bijzonder uitdagende tijd afvragen of het veilig is deel te nemen aan een examen en welke maatregelen er worden genomen ter bescherming van de betrokkenen. Daarom is er een hand-out samengesteld die antwoord geeft op deze vragen en door de opleider kan worden uitgedeeld aan de kandidaten. De hand-out is als bijlage toegevoegd in het document ‘Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis’ of hier los te downloaden.

Geplande examens en examinatorentrainingen

Alle examens van Het Oranje Kruis vinden per 3 maart 2021 weer doorgang, met inachtneming van de eerdergenoemde protocollen. Examinatorentrainingen worden momenteel nog niet hervat.

Coulanceregeling

Ondanks het opstarten van examinering per 3 maart 2021, verlopen er nog steeds veel eerste hulp-certificaten en -diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve tot nader order coulance toe onder verwijzing naar de geldende reglementen. Lees hier meer over deze coulanceregeling.

Veelgestelde vragen

De lockdown en COVID-19 leiden nog steeds tot veel vragen vanuit zowel opleidingsinstituten als cursisten. Het Oranje Kruis heeft hiervoor een aparte pagina op haar website aangemaakt met veelgestelde vragen en antwoorden over COVID-19 en examens.

Als gastouderbureau zijn wij er enorm blij mee dat de examinering EHBO-cursus weer wordt hervat.

Als gastouder is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je geen COVID-19 hebt.

Opmerkingen (4)

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.