Elke maand overlijdt er een baby aan wiegendood Elke maand overlijdt er een baby aan wiegendood. Hier zijn wij als Gastouderbureau toch wel erg van geschrokken… Om deze reden informeren wij jullie hierbij nogmaals op de mogelijke gevaren en de preventie ervan. Op de site van veiligheid.nl valt het volgende te lezen: In Nederland overlijdt […]

Elke maand overlijdt er een baby aan wiegendood

Elke maand overlijdt er een baby aan wiegendood. Hier zijn wij als Gastouderbureau toch wel erg van geschrokken… Om deze reden informeren wij jullie hierbij nogmaals op de mogelijke gevaren en de preventie ervan. Op de site van veiligheid.nl valt het volgende te lezen:

In Nederland overlijdt nog altijd 1 baby per maand aan wiegendood. In de kinderopvang ben je verantwoordelijk voor het kind van een ander. De kinderopvang biedt daarom een veilige omgeving om de kinderen te beschermen tegen letsel. Binnen de Gastouderopvang maken wij gebruik van het protocol Veilig slapen ter voorkoming van Wiegendood. Het is de ergste nachtmerrie voor ouders en gastouders en om deze reden doen we er alles aan met elkaar om dit te voorkomen.

Adviezen/tips om kinderen veilig te laten slapen:

  • Inbakeren. Als ouders een baby aanbieden met het verzoek deze op de door hen toegepaste wijze in te bakeren, dient allereerst te worden nagegaan of het inbakeren wordt gedaan in overleg met consultatiebureau of kinderarts en of de juiste, veilige methode, met goed materiaal en binnen veilige leeftijdsgrenzen, wordt toegepast. Dit is essentieel.
  • Voorkom dat een baby te warm ligt. Warmtestuwing is een van de factoren die een rol speelt by baby’s die onder het mom van wiegendood zijn komen te overlijden. Daarom is het van belang dat de slaapkamer goed is geventileerd alvorens een baby te slapen wordt gelegd. Het is aan te raden om ervoor te zorgen dat het in de slaapkamer niet warmer is dan 18 graden. Het nekje van een baby moet lauw aanvoelen, dan heeft deze het niet te koud. Een baby die zweet heeft het al gevaarlijk warm!
  • Veiligheid in bed. Leg een baby altijd op de rug te slapen. Het is van belang dat het bedje kort wordt opgemaakt, voetjes aan het voeteneind. Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van slaapzakjes. Gebruik nooit een kussen, een kussenachtige knuffel, zachte hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht plastic in het bedje. Voor een fopspeen mag niet meer dan tien centimeter koord worden gebruikt. Laat beddengoed en slaapkamers regelmatig luchten.
  • Voorkom dat kinderen meeroken. Gastouders, huisgenoten en structureel aanwezigen mogen absoluut nooit op de opvanglocatie roken. Deze ruimtes dienen ten allen tijden rookvrij te zijn. Draag er zorg voor dat de baby ook buiten nooit in aanmerking komt met schadelijke rook van anderen.
  • Houd voldoende toezicht. Kijk telkens als je een kindje naar bed brengt even in de andere bedjes. Houd nieuwkomers/jonge baby’s zoveel mogelijk extra in het oog. Er zijn sterke aanwijzingen dat veranderingen in omstandigheden en routine bij (jonge) baby’s stress veroorzaken. De situatie tijdens kinderopvang verschilt in vrijwel alle opzichten van die in het ouderlijk huis. Het is daarom verstandig om ouders van jonge baby’s de gelegenheid te bieden om voorafgaand aan plaatsing enkele malen met hun baby op gewenningsbezoek (bij voorkeur met slaapperiode) te komen. – Ga in elk geval eens per drie kwartier (**) ter controle langs alle kinderen. – Maak gebruik van videoapparatuur of babyfoon; zeker als er buiten wordt gespeeld.

Lees hier: ‘Verbetering babyopvang’. 

E-learning: “Veilig slapen op de Gastouderopvang’

Op de gastouderopvang wil je zorgen voor een veilige slaapplek. Ook je wil ouders goed kunnen adviseren over het veilig laten slapen van hun baby. Ben jij als gastouder werkzaam? Dan is deze online cursus iets voor jou. De kosten zijn € 19,95 (excl. 21 procent BTW).

Klik hier voor meer informatie.

Wat als een baby echt niet wil slapen in bed?

Een enkele keer kan het voorkomen dat een baby blijft huilen als het in bed wordt gebracht. Dit blijft een lastig vraagstuk voor gastouders omdat een goedgekeurd bedje bij uitstek de plek is waar een kind veilig kan slapen. Wat nu? Bij hoge uitzondering kan een gastouder, in goed overleg met de ouders en het gastouderbureau (dient ook in de Risico-inventarisatie te worden opgenomen!), kan er tijdelijk voor worden gekozen om een kindje in de wandelwagen te laten slapen. Dus niet in de box of in een wipper. Een baby dat overstuur is en dus stress ervaart kan bijdragen aan wiegendood. Dit is dus zeer onwenselijk.

Draag er zorg voor:

  • Dat de kap van de wandelwagen omlaag is;
  • Doe geen doek over de wandelwagen;
  • Zorg voor een prikkelarme omgeving;
  • Zorg dat je het overzicht behoudt en dat de wandelwagen niet ergens in de hoek van de kamer staat;
  • De regels die gelden voor het bedje gelden uiteraard ook voor de wandelwagen.

*Alle gastouders zijn daarnaast in het bezit van het protocol Wiegendood.

Bron; Veiligheid.nl; NJI.nl Afbeelding:Image by onlyyouqj on Freepik