Denk mee over het wetsvoorstel verbetertraject Gastouderopvang Er is een internetconsultatie over het verbetertraject gastouderopvang. Er is een wetsvoorstel waarover jij je mening kan geven tot uiterlijk 10 juli 2023. In dit wetsvoorstel (Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen in de gastouderopvang) worden enkele wijzigingen geregeld ten behoeve van de […]

Denk mee over het wetsvoorstel verbetertraject Gastouderopvang

Er is een internetconsultatie over het verbetertraject gastouderopvang. Er is een wetsvoorstel waarover jij je mening kan geven tot uiterlijk 10 juli 2023.

In dit wetsvoorstel (Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen in de gastouderopvang) worden enkele wijzigingen geregeld ten behoeve van de gastouderopvang. De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie onderwerpen:

a)       Het gelijkstellen van verantwoorde gastouderopvang aan verantwoorde kinderopvang;

b)      Het mogelijk maken om het aantal gastouderbureaus waar een gastouder bij aangesloten kan zijn te beperken;

c)       Het mogelijk maken van pedagogische begeleiding en coaching ter ondersteuning van gastouders.

Dit is belangrijk voor gastouders, houders/medewerkers van een gastouderbureau, ouders/kinderen die gebruik maken van gastouderopvang, toezichthouders van GGD’en en gemeenteambtenaren betrokken bij handhaving op de gastouderopvang.

Lees hier: ‘Zo wordt de kwaliteit op kinderopvang getoetst’. 

Met dit wetsvoorstel wordt verantwoorde gastouderopvang opgenomen in de definitie van verantwoorde kinderopvang. Daarnaast wordt het met dit wetsvoorstel mogelijk gemaakt om in lagere regelgeving eisen te stellen aan het aantal gastouderbureaus waarbij een gastouder kan zijn aangesloten en aan de inzet en opleidingseisen van begeleiders ter ondersteuning en coaching van gastouders.

Stichting Nysa stapt uit overleg verbetertraject Gastouderopvang

Op de site van Stichting Nysa valt het volgende te lezen:

Nysa is voorstander van een verbetertraject om de kwaliteit binnen de Gastouderopvang te verhogen. Echter over de invulling hiervan is zij het niet volledig eens. Een heet breekijzer is dan ook het volgende:

NYSA is altijd voorstander geweest van het traject om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren.

Wij zijn dan ook teleurgesteld in de huidige invulling van de voorgenomen maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang verder te verbeteren.

Spoor 1 (versterken toezicht) behelst slechts het feit dat de toezichthouder een verplichting heeft om vaker te controleren. Andere verbeteringen in Spoor 1 zoals eenduidigheid in inspecties worden niet besproken ondanks herhaaldelijk verzoek om hier verder over in gesprek te gaan.

De inhoud van een deel van de voorgestelde maatregelen voor spoor 2 en 3 (het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus alsmede de Professionalisering van de gastouders) heeft een dusdanige verwachte negatieve impact op de toegankelijkheid van de gastouderopvang alsmede op het aantal actieve gastouders dat NYSA besloten heeft om uit het gesprek te stappen.

Een beperking van het aantal gastouderbureaus daar is NYSA niet op tegen. Liever hadden wij 3 bureaus als maximum aantal gezien maar met 2 bureaus konden wij leven. Een van de zaken welke nu besproken wordt komt er, in de praktijk, op neer dat gastouders alsnog indirect gedwongen worden om maar met 1 gastouderbureau samen te werken. Dit druist in tegen onze visie waarbij de gastouder een zelfstandig werkende professional is, welke samenwerkt met de gastouderbureaus van haar keuze.

Geef via deze link je mening en doe dat uiterlijk 10 juli 2023. 

Lieve gastouders, wellicht kunnen jullie nog het verschil maken!

Bron: Kinderopvang-wijzer.nl; Stichtingnysa.nl; Afbeelding: